Overvældende mange har meldt sig til at hjælpe ukrainske flygtninge i Hvidovre

Marts |

Lige nu bor der omkring 40 ukrainske flygtninge i Hvidovre – på Belægningen/Retræten i Avedørelejren og i private hjem, og interessen for at hjælpe de fordrevne ukrainere har været enorm.

- Kommunens task force har modtaget over 300 mails fra borgere, foreninger og lokale virksomheder, der tilbyder alt fra donationer, hjælp til aktiviteter, koordinering, husly, job, og socialt samvær. Viljen til at hjælpe er imponerede og overvældende, og fra kommunalbestyrelsens og kommunens side er vi meget taknemmelige.

Sådan siger borgmester Anders Wolf Andresen, og forklarer, at hjælpsomheden i Hvidovre er så stor, at der ikke er brug for flere donationer af tøj, ting, mad osv. Der er heller ikke brug for flere frivillige værter, der vil give husly. Rigtig mange værter har meldt sig, men en stor del af de ukrainske flygtninge vil helst have kommunal indkvartering. Bl.a. fordi de ankommer som familier og ønsker at blive sammen. De fleste private værter har plads til højst to personer.

Samarbejdet mellem kommunen og den frivillige organisering af hjælpearbejdet er nu også ved at komme på plads.

Røde Kors Hvidovre har påtaget sig opgaven med at koordinere de mange borgere, der har meldt sig med tilbud om at være besøgsfamilier, lave sociale aktiviteter for børn og voksne osv. Røde Kors planlægger et møde for de mere end 100 frivillige, der indtil nu har meldt sig. Røde Kors kontakter de mange frivillige med information om tid og sted. Hvis man vil melde sig som frivillig, kan man gøre det via hjemmesiden Røde Kors Parat: https://www.rodekors.dk/parat

Avedøre Kirke har i sidste uge holdt gudstjeneste for ukrainerne med efterfølgende frokost, og frivillige fra en grundejerforening i Avedørelejren har også sat gang i aktiviteter for flygtningene, bl.a. dansk-undervisning. En frivillig borger har sammen med en fritidskonsulent fra Center for Kultur og Fritid grebet opgaven med at samle og formidle idrætsforeningers og spejdergruppers tilbud til de ukrainske børn og voksne, og flere frivillige tolke, der taler dansk og ukrainsk, er også på banen.

Hvidovres lægelaug har haft en læge forbi Belægningen/Retræten, og fra kommunens side kommer sundhedsplejersker nu fast på vandrehjemmet en gang om ugen, mens medarbejdere fra jobcentret hjælper ukrainerne med at søge om opholdstilladelse. Center for Beskæftigelse og Borgerservice vil også senere hjælpe med CV, job, uddannelse, bank osv.
Forberedelserne til at kunne modtage de ukrainske børn i dagtilbud og skole er også i fuld gang. Der er både oprettet et særligt tilrettelagt dagtilbud og et skoletilbud på Avedøre Skole, som står klar til at tage imod, når børnene har fået opholdstilladelse. Deres forældre kan på samme måde først begynde at arbejde, når deres opholdstilladelse er i hus.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at der bliver arbejdet på højtryk for, at ukrainerne kan få deres opholdstilladelse så hurtigt som muligt.
Alle pladser på Belægningen/Retræten er optaget, og der bliver nu indrettet ekstra værelser, som bliver reserveret til de ukrainere, Udlændingestyrelsen henviser til Hvidovre Kommune, efter at de har fået deres opholdstilladelse.