Kom til borgermøde om affald

Marts |

Deltag online i borgermødet 7. april fra kl. 19-21

Ny lovgivning og en ændret affaldsordning giver i øjeblikket anledning til mange spørgsmål til kommunens affaldsordning. Derfor inviterer Hvidovre Kommune til borgermøde om affald torsdag den 7. april fra kl. 19-21.
”Den nye affaldsordning, hvor vi i løbet af i år skal op på at hente 10 forskellige affaldstyper hos borgerne, og hvor skraldespandene skal hentes ved fortovet, er noget, der optager Hvidovreborgerne. Derfor har vi besluttet at holde et borgermøde, hvor du som borger dels kan få mere at vide om de ændringer, der kommer i løbet af i år – og dels få besvaret dine spørgsmål” siger borgmester Anders Wolf Andresen.
Samtidig er den nye affaldsplan i høring til den 26. april 2022. Affaldsplanen indeholder en række målsætninger og planer for den fremtidige indsamling af affald og genbrug fra villaer, lejligheder og virksomheder. Fx skal der indføres affaldssortering i det offentlige rum, fx ved busstoppesteder og der skal være byttehuse i boligforeningerne og muligheden for at etablere et cykelværksted og en reparationscafé fx i forbindelse med Genbrugshallen.
”Det er et spændende arbejde, der ligger foran os. Vi skal blive endnu bedre til at sortere og ikke mindst minimere vores affald. Jeg håber, at der kommer mange borgere med input, idéer og forslag til, hvordan vi i de kommende år skal håndtere det her område, der har så stor betydning for både klima og miljø”, siger formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget, Kristina Young.”
På mødet den 7. april vil udvalgsformanden selv indlede og fortælle om nogle af de ændringer, der kommer i løbet af i år, fx at husejere enten skal placere deres affaldsbeholdere ved skel eller køre dem ud til skel, når de skal tømmes.
”Jeg har stor forståelse for, at man gerne vil gøre affaldsafhentningen så uproblematisk og let som overhovedet muligt. Derfor er jeg glad for, at det har vist sig, at der er flere løsningsmuligheder i forhold til at leve op til de nye regler”, siger Kristina Young.
På borgermødet vil Hvidovre Kommune fortælle om de nye affaldstyper, som Hvidovre-borgerne fra i år kan komme af med (kartoner og tekstiler), om ændringen i glasindsamlingen fra egen beholder til aflevering i glaskuber, om de 2-delte beholdere, der bliver ændret (får nye klistermærker på), og om ændringer i hvor tit beholderne bliver tømt.

Borgermøde om affald afholdes den 7. april fra kl. 19-21 i teatersalen på Langhøjskolen, Hvidovre Strandvej 70A.  Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding. Mødet kan også følges digitalt. Har du spørgsmål, du gerne vil have besvaret på mødet, må du meget gerne sende dem til os på affald@hvidovre.dk og skrive ’Borgermøde’ i emnefeltet, så har vi mulighed for at undersøge sagen/spørgsmålet før mødet.