Langhøjbadet får teknisk servicetjek – og alle brugere opfordres til at have fokus på hygiejne før svømning

Marts |

Brugere af svømmehallen på Langhøjskolen – både skoleelever og svømmeklubbens medlemmer – har i den seneste tid oplevet flere akutte lukninger af Langhøjbadet. Senest var badet lukket i flere dage. Det betød, at både skolens svømmeundervisning og svømmeklubbens brug af hallen måtte aflyses.
”Bassinet i Langhøjbadet er ikke særlig stort, og når det bliver brugt af mange mennesker hver dag, så er risikoen for, at vi oplever et forhøjet bakterie-niveau og må lukke hallen, lidt større. Men jeg forstår selvfølgelig, at det er frustrerende for brugerne, når bassinet igen må lukke. Heldigvis var det denne gang kortvarigt”, siger Kristina Young formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget.
De forhøjede bakterieniveauer kan enten skyldes uheld med afføring, eller brugeres hygiejne, før brug af bassinet. Udover de seneste lukninger pga. højt bakterieniveau i vandet, så har de tekniske installationer i Langhøjbadet tidligere givet anledning til lukninger. De er nu renoveret, og Langhøjskolens pedel bruger hver uge 10 timer på at rense og servicere maskiner i hallen.
I et forsøg på at undgå flere uvarslede lukkedage i svømmehallen, har Hvidovre Kommune nu iværksat tiltag, der skal være med til at sikre, at hallen både teknisk og hvad angår vandkvalitet er i orden.
Hvidovre Kommune har sammen med skolen besluttet at lade et eksternt firma gennemgå de tekniske installationer i svømmehallen og give deres vurdering af, om der er behov for yderligere renovering.
De lukninger, der skyldes et for højt bakterieniveau i bassinet, kan i sagens natur være lidt sværere at undgå. Langhøjskolen har allerede fokus på at lære de elever, der bruger svømmehallen, en god badekultur – og skolen vil fremover have endnu mere fokus på hygiejne i forbindelse med svømmeundervisning. Den samme opfordring sendes til de foreninger, der bruger svømmehallen til svømmeundervisning.
”Vi må gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at svømmeklubben ikke fremover skal opleve lukninger, der påvirker deres aktiviteter i Langhøjbadet. Efter vi har hævet temperaturen i vandet, ser vi desværre, at bakterierne har bedre vilkår, hvorfor jeg vil tage initiativ til et møde med svømmeklubben, om hvordan vi sikrer endnu bedre hygiejne i svømmehallen, så vi mindsker mængden af bakterier i vandet”, siger Kultur- og Fritidsudvalgsformand Kenneth Bak.
Han opfordrer derudover svømmeklubben til at sende Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning, hvis de ønsker kompensation for mistede indtægter pga. de aflyste svømmetimer.