Velbesøgt borgermøde om affald

April |

Trods direkte konkurrence med en fodboldkamp på Stadion ikke så langt derfra tiltrak torsdag aftens borgermøde om affald og affaldsplan cirka 90 borgere og politikere.
Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsformand Kristina Young bød velkommen og gav ordet til de borgere, der havde spørgsmål til affaldsordningen og ikke mindst de ændringer, der bliver rullet ud i løbet af i år.
Der var stor spørgelyst til bl.a. placering af affaldsbeholdere højst fem meter fra skel, til hvordan man som ’svækket’ borger, kan få trillet sine beholdere frem og tilbage, til støj fra aflevering i de nye glascontainere og timingen på borgermødet.
Kristina Young forklarede, at borgermødet oprindeligt var programsat som et borgermøde om den affaldsplan, der er i høring aktuelt, men pga. den store opmærksomhed, ændringer i affaldsindsamlingen har fået, blev det besluttet, at borgermødet skulle handle om begge dele.
”Den affaldsbekendtgørelse, som er grunden til, at vi har ændret på vores affaldsordning, er egentlig ikke til diskussion”, sagde udvalgsformanden, der også nævnte, at hun stod på mål for de ændringer, der er lavet bl.a. med det sigte at affaldshentningen ikke skulle blive meget dyrere for den enkelte trods de nye tiltag fx indsamling af farligt affald, tekstil og mad- og drikkekartoner.
Mødet bød på en række konstruktive forslag fra de fremmødte, fx at de nye glascontainere bliver forsynet med et ’vis-hensyn’-klistermærke, der opfordrer til, at man ikke smider glas i containerne i tidsrummet fra kl. 22-07. Et forslag om at de nye røde beholdere til farligt affald, som man i øjeblikket oplever, en del tyverier af, ikke skal tømmes samme dag som storskrald, fordi det kan indbyde forbipasserende til at tage beholderne med, når de ’klunser’ storskrald, før storskraldsbilen kommer og henter det. I øvrigt er det ulovligt at ’klunse’ ting, der er sat ud til storskrald.
Der var stor ros til borgerne for at være gode til affaldssortere, og det betyder, at Hvidovre Kommunes affaldsmængde i 2020 lå fornuftigt sammenlignet med andre kommuner.
”Hvidovres borgere er hammergode, I genanvender 50 procent og ligger dermed blandt de bedste i Danmark, men vi skal op på 65 procent genanvendelse”, nævnte Vej- og Parkchef Michael Søndergaard-Daugaard. Derfor er der brug for endnu flere gode idéer til, hvordan vi fremover kan genanvende mere og forbruge mindre.
Blandt de idéer, der kom på mødet, var bogskabe, bytteskabe til brugte ting, reparationscafé, en markedsdag i æblesæsonen, hvor man opfordres til at komme med sine æbler, og der så bliver stillet en saftpresse til rådighed. Det blev nævnt, at Hvidovre Genbrugshal har fået penge fra den grønne pulje til at gå i gang med at lave et cykelværksted, så kasserede cykler, kan blive sat i stand og solgt i Genbrugshallen.
Borgermødet kunne følges online via Teams, men desværre svigtede forbindelsen undervejs, så de borgere, der fulgte med i mødet hjemme, oplevede, at forbindelsen blev afbrudt. Hvidovre Kommune lægger en optagelse af mødet på kommunens hjemmeside sammen med de slides med bl.a. info og tal, der blev vist på mødet.
Udvalgsformand Kristina Young kvitterede for de mange spørgsmål og nævnte, at spørgsmålet om, hvordan man som ’svækket’ borger, fx hjemmehjælpsmodtager får trillet sin affaldsbeholdere ud til skel og tilbage igen, vil blive taget op i kommunens Ældre- og Sundhedsområde, så man kan finde en løsning. De borgere, der ønsker, at dele en eller flere beholdere med deres nabo, er velkomne til det for at slippe for at have mange beholdere i indkørslen, dog er betaling for affaldsordningen uændret.
I den afsluttende drøftelse af affaldsplan og fremtidens affaldshåndtering var der også forslag fremme om bl.a. at komprimere plastaffald, at robotsortere ligesom i  bl.a. Tyskland, at kræve at producenter af frugt og grønt, at minimere plastikken omkring disse varer, at kræve af elektronikselskaber, at deres produkter kan repareres. I forhold til robotsortering oplyste Kristina Young, at det desværre ikke er en mulighed i Danmark endnu.
En borger opsummerede mødet meget fint: ”Vi borgere har ikke fået et problem, vi har fået en opgave, der skal løses”.
Kommunens affaldsplan ligger på hjemmesiden og er i høring til og med den 26. april 2022.