Budget

Luk alle
Åbn alle

Budgetvedtagelse

Budgetvedtagelsen 2024-2027 skete som en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Ny Borgerlige og Danmarksdemokraterne (forligskredsen). Budgetaftalen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027 den 3. oktober 2023.

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027 blev der stillet ændringsforslag fra tre partier. Ændringsforslagene blev ikke vedtaget:

Budget- og ændringsforslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

Høringsmateriale pr. 4. august 2023

Forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-2027, i august og september, blev Direktionens forslag til budget 2024-2027 sendt til høring den 4. august 2023:

Direktionens budgetforslag samt de indkomne høringssvar og borgerforslag dannede udgangspunkt for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-2027.

Høring af budgetaftale indgået den 28. september 2023

Forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024-2027 blev forligskredsens budgetaftale sendt til høring den 29. september 2023. På baggrund af de indkomne høringssvar godkendte forligskredsen en allonge til budgetaftalen.

Vores arbejdet med budgettet foregår primært fra efter sommerferien og frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober måned.

Er du interesseret i at læse kommunens forrige budgetter, kan du kontakte Center for Økonomi og Personale.