Nøgletal og økonomi

  • Læs om kommunens befolkningsprognose, som blev politisk vedtaget i maj 2022. Den giver et indblik i den forventede udvikling i indbyggertallet for...

    Læs mere
  • Find information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med kommunens budgetarbejde.

    Læs mere
  • Find information om kommunens regnskab og økonomirapportering.

    Læs mere