Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2022-2033. Den bygger på en vurdering af byudviklingsmuligheder i kommunens planområder i forhold til en forventet udbygningstakt. Prognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for de seneste år, samt den forventede boligudvikling i den øvrige del af landet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at prognosen er baseret på stor usikkerhed. Den er påvirket af indflytningsmønsteret og -hastigheden i nye boliger og en eventuel tendens til fortætning i de eksisterende boliger.

Befolkningsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Hvidovre Kommune.