Brug af offentlige arealer

 • Hvis du ønsker at benytte et offentligt areal, skal du søge om tilladelse. Det kan fx være, hvis du midlertidigt opstiller en container o.l. på vej...

  Læs mere
 • Her kan du læser om muligheder for stadepladser, samt betingelserne for disse.

  Læs mere
 • Hvis du ønsker at grave på offentligt areal (fx fortove, veje, stier, rabatter, parker mv.) eller på privat fællesvej, skal du have tilladelse fra...

  Læs mere
 • Køretøjer over 3.500 kg, påhængskøretøjer, campingvogne, traktorer og motorredskaber må fra kl. 19.00-07.00 kun parkeres på steder med særlig afmær...

  Læs mere