Gravetilladelser

Luk alle
Åbn alle

Hvis du ønsker at grave på offentligt areal (fx fortove, veje, stier, rabatter, parker mv.) eller på privat fællesvej, skal du ansøge elektronisk om gravetilladelse. Når gravearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde det elektronisk. Begge dele foregår via systemet Rosyweb.

I vejledningen til Rosyweb kan du læse om, hvordan du søger om gravetilladelse. Hvis du har generelle spørgsmål om graveansøgning, kan du kontakte Vej- og Parkafdelingen.

Vejledning i ansøgning om gravetilladelse i Rosyweb (pdf, nyt vindue)

I Hvidovre Kommunes betingelser for opgravning i kommunens veje kan du læse om betingelserne for gravetilladelsen, herunder krav til reetablering mv.

Hvidovre Kommunes betingelser for opgravning i kommunens veje (pdf, nyt vindue)

Du kan finde en oversigt over igangværende vejarbejder, arrangementer, mv. hos Vejdirektoratet: