Parkering af tunge køretøjer i Hvidovre kommune

Læs om parkering af tunge køretøjer.

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre kommune har udarbejdet en bekendtgørelse, som blandet andet indeholder parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer.

I Hvidovre kommune må du kun parkere køretøjer over 3.500 kg på særlige afmærkede pladser mellem kl. 19.00 og 07.00.

Overtrædelse af parkeringsreglerne
Du kan kun klage skriftligt. Du kan sende klagen til os med både fysisk og digital post. Du kan også benytte den elektroniske formular. Husk at angive bilens registreringsnummer og parkeringsafgiftens løbenummer.

Hvis du ikke er ejer af køretøjet, skal du også angive dit navn og adresse. Når vi har modtaget klagen, bliver sagen sat i bero, og du modtager en partshøring. Når partshøringsperioden udløber, vil det blive afgjort, om du skal betale parkeringsafgiften eller ej. Hvis du efterfølgende ikke er enig i vores afgørelse, er det muligt at få sagen prøvet ved fogedretten - men KUN hvis parkeringsafgiften ikke er/bliver betalt inden mødet i fogedretten. Hvis du ikke betaler til tiden, vil vi sende en rykker, hvor der er pålagt 250 kr. i gebyr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan vi modregne i overskydende skat og moms, ellers så sender vi kravet på parkeringsafgiften til tvangsinddrivelse ved Gældstyrelsen. Her kan der blive pålagt yderligere gebyrer, afgifter og renter. Kan du ikke betale bøden, har spørgsmål til rykkergebyr eller opkrævning i øvrigt, så skal du kontakte Borgerservice.