Frit skolevalg og skoleskift

Luk alle
Åbn alle

Ifølge folkeskoleloven er der mulighed for at søge om frit skolevalg til dit barn. Der er mulighed for at søge en anden folkeskole end distriktsskolen, både i Hvidovre og uden for kommunen. Betingelsen for optag på en anden skole end distriktsskolen er, at der er plads. Hvidovre Kommune har en grænse på 24 børn pr. klasse pr. årgang, for optag i forhold til det frie skolevalg.

For børn med adresse i andre kommuner gælder, at de skal oprettes i vores system, før indskrivning er mulig. Kontakt derfor Center for Skole og Uddannelse.

Ønsker du, at dit barn bliver indskrevet på privatskole, skal du notere det ved den digitale indskrivning. Der er plads til at markere, at dit valg ikke er en folkeskole, og oplysningen er vigtig for os. Du skal i den forbindelse selv huske at opsige barnets daginstitutionsplads med en måneds varsel. Dette sker på den digitale pladsanvisning (nyt vindue).

Hvis dit barn bliver optaget på privatskole og du i den forbindelse ønsker SFO, skal du kontakte den kommende privatskole for at høre om SFO.

Der er særlige regler om sygekørsel, når du benytter det frie skolevalg. Læs mere om sygekørsel her.

Hvis du fravælger distriktsskolen og i stedet vælger at benytte det frie skolevalg, bortfalder din garanti til senere hen at få en plads på distriktsskolen. Du kan læse mere om skoledistrikter og distriktsskole her

Når dit barn er startet i skole – og hvis du ønsker et skoleskift i løbet af skoleåret, skal du kontakte den ønskede skole. Du kan få dit barn optaget, hvis der er plads (maks. 24 elever pr. klasse pr. årgang).

Hvis skolens klasser er fyldt op, har du mulighed for at søge dispensation. For at søge om dispensation skal du henvende dig skriftligt til Center for Skole og Uddannelse med din ansøgning. Center for Skole og Uddannelse forelægger din sag for Børne- og Uddannelsesudvalget, der kan beslutte at imødekomme din ansøgning eller fastholde afslaget. Får du afslag af Børne- og Uddannelsesudvalget, kan du ikke klage over afgørelsen til højere administrativ instans.