Sygekørsel

Luk alle
Åbn alle

Hvis dit barn er kommet til skade og der er brug for sygekørsel, skal I som forældre kontakte skolens kontor.

I skal sørge for dokumentation til skolen, i form af lægeerklæring eller skadesjournal. På den baggrund vurderer skolen, hvilket behov der er for sygekørsel.

Sygekørsel bevilges mellem skolens adresse og barnets folkeregisteradresse.
Hvis I som forældre er skilt, og I begge bor i skoledistriktet, kan I vælge til hvilken af jeres adresser kørslen skal foregå. Men det kan kun være til én af adresserne.

Hvis dit barn går i 10. klasse i skoleåret 2021-2022, kan der blive bevilget sygekørsel, da dit barn er startet i børnehaveklasse før den 1. august 2012, hvor reglerne om befordring blev ændret.

Børn, der er startet i skole den 1. august 2012 eller herefter – og har benyttet det frie skolevalg – er kun berettiget til sygekørsel fra folkeregisteradressen og til distriktsskolen.

Hvis dit barn går på privatskole, kan Hvidovre Kommune ikke betale for eventuel sygekørsel. I skal kontakte privatskolens kontor.

Hvis dit barn går på en ungdomsuddannelse og har behov for sygekørsel i en periode, skal I kontakte Center for Skole og Uddannelse.
For at behandle din ansøgning, skal vi bruge disse oplysninger:

  • Jeres barns navn, adresse og cpr.nummer
  • Uddannelsens / skolens navn og adresse
  • Jeres barns mobiltelefonnummer
  • Oplysning om forventet kørselsperiode
  • Skema fra skolen, så vi kender mødetiderne
  • Dokumentation på skaden vedhæftes fra læge / skadestue

Du kan sende informationerne sikkert til Center for Skole og Uddannelse via digital post (nyt vindue).

Center for Skole og Uddannelse vil vurdere behovet for kørsel, samt bestille kørslen hos Movia. Kørsel kan ikke opstartes fra dag til dag, men der er en ekspeditionstid på tre arbejdsdage.
Vi skriver til jeres barn i e-Boks med svar på ansøgning om sygekørsel.