Når byggeriet et færdigt

Byggeriet skal færdigmeldes
Når du er færdig med dit byggeri, skal du huske at give besked til kommunen. Færdigmeldingen foregår på den eksisterende sag i Byg og Miljøportalen.

Færdigmeldingen skal indeholde dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. Disse fremgår af byggetilladelsen. Du skal uploade dokumentationen for hvert kapitel.

Hvis du ikke mener, at du er omfattet af et kapitel, skal du uploade din begrundelse for dette sammen med din øvrige dokumentation og færdigmelding. Modtager vi ikke dokumentationen sammen med din færdigmelding, bliver din færdigmelding afvist.

Har du haft en rådgiver til at stå for byggeansøgningen, skal du sørge for, at rådgiveren færdigmelder byggeriet, eller giver dig fuldmagt til at gøre det.

Du skal have en tilladelse, inden du må bruge dit byggeri
Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. Hvis færdigmeldingen og den indsendte dokumentation er korrekt og fyldestgørende, vil du efter en behandlingsperiode modtage en ibrugtagningstilladelse.