Den gode ansøgning

Nedenstående er en række eksempler på de mest almindelige tegninger og materiale der kræves i forbindelse med sagsbehandling af byggeansøgning:

  • En fuldmagt til at bygge såfremt du ikke er ejer af ejendommen.
  • Indplacering af byggeriet i en brandklasse og en konstruktionsklasse.
  • Angivelse af hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet som byggearbejdet er omfattet af.
  • Hvis dit byggeri vil påvirke bærende konstruktioner, kan det være et krav eller en fordel at få en erklæring fra en anerkendt statiker.
  • En beskrivelse af dit byggearbejde med oplysninger om arealer.
  • Plantegninger som viser rummenes størrelse og placering i forhold til hinanden.
  • Situationsplan som viser byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden.
  • Facadetegninger med påsatte mål og det skrå samt vandrette højdegrænseplan indtegnet.
  • Snittegning.


Du skal anføre den rigtige ansøgningstype for dit byggeri
Når du skal ansøge om byggetilladelse, skal du vælge den rigtige ansøgningstype. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige ansøgningstype, da dokumentationskravene ændrer sig fra type til type. Hvis du vælger den forkerte ansøgningstype, kan kommunen ikke behandle din ansøgning, og du vil blive bedt om at ansøge på ny.