Luk alle
Åbn alle

Formand: Steen Ørskov Larsen (UP), suppleant: Finn Gerdes (A)
Næstformand: Anders Liltorp (A), suppleant: René Langhorn (O)

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Mikkel Dencker (O)

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Maria Durhuus (A)

Medlem: Yasir Iqbal (A), stedfortræder: Lars Gundelack Jensen (A)
Medlem: Charlotte Munch (V), stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)
Medlem: Marianne Rosenkvist (Ø), stedfortræder: Kristina E. Young (H)
Medlem : Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre Boligselskab
Medlem: Anders Drustrup, Hvidovre Attack Floorball Club, stedfortræder: Susanne Wad Leth, Fora Hvidovre
Medlem: Tomislav Simicevic Sørensen, FOA/KLS
Medlem: Niels Ulsing, Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
Medlem: Said Noor Nabil, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: vakant, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Louize Godtfredsen, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Vakant, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Rasmus Stangerup, repræsentant for Skolekontaktrådet i Hvidovre

Link til Integrationsrådets hjemmeside.

Medlem: Benthe Viola Holm (A), suppleant: Lars Gundelack Jensen (A)
Medlem: Charlotte Hougaard Larsen (O), suppleant: René Langhorn (O)
Medlem: Lisa Skov (UP), suppleant: Steen Ørskov Larsen (UP)
Medlem: Kristina E. Young (H), suppleant: Arne Bech (H)
Medlem: Charlotte Munch (V), suppleant: Torben Nowicki Rasmussen (V)
Medlem: Centerchef Rasmus Kern, suppleant: Centerchef Michael Karlsen
Medlem: Centerchef Torben Tang Christensen, suppleant: Leder Hanne Mørup
Medlem: Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen), suppleant: Vakant
Medlem: Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Tina Berling (Landsforeningen for Autisme), suppleant: Vakant
Medlem: Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV), suppleant: Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)
Medlem: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden), suppleant: Vakant

Formand: Jørgen Nygaard
Næstformand: Grete Hagedorn
Kasserer: Christian Thode
Medlem: Bent Aarrebo Pedersen
Medlem: Birthe Mingon
Medlem: Marianne Hviid
Medlem: Wivie Bastian

Suppleanter:
Carsten Bender
Yvonne Deleuran Fløjbo
Diddi Tapdrup
Leif Hauballe Nielsen
Ulla R. Bilsbo

Link til Ældrerådets hjemmeside