Råd

Luk alle
Åbn alle

Medlem: Anders Wolf Andresen (F)
Stedfortræder: Søren Friis Trebbien (C)

Medlem: Anders Wolf Andresen (F)
Stedfortræder: Søren Friis Trebbien (C)

Medlem: Kenneth Bak (C)
Stedfortræder: Charlotte Munch (Æ)

Medlem: Karin Kofod (Ø)
Stedfortræder: Marie-Louise Jørgensen (F)

Medlem: Idris Yorulmaz (A)
Stedfortræder: Yasir Iqbal (A)

Medlem: Faruk Polat
Medlem: Said Nabil
Medlem: Deniz Taurus
Medlem: Ekrem Kiran
Stedfortræder: Arvin Sadeghian

Medlem: Niels Ulsing
Medlem: Eva Clasen-Nykvist
Stedfortræder: Hüseyin Koyuncu

Medlem: Susanne Wad Leth (formand)
Stedfortræder: Mette Olaf Nielsen

Medlem: Tomislav Simicevic Sørensen (næstformand)

Medlem: vakant

Link til Integrationsrådets hjemmeside.

Medlem: Kristina E. Young (H)
Suppleant: Marie-Louise Jørgensen (F)

Medlem: Silas Fisker (C)
Suppleant: Søren Friis Trebbien (C)

Medlem: Karin Kofod (Ø)
Suppleant: Martin Amby (D)

Medlem: Amanda Irina Larsen (A)
Suppleant: Kenneth F. Christensen (A)

Medlem: Idris Yorulmaz (A)
Suppleant: Lars G. Jensen (A)


Medlem: Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund)
Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

Medlem: Tina Berling (Landsforeningen for Autisme)
Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

Medlem: Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)
Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

Medlem: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)
Suppleant: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden og LEV)

Medlem: Helle Solveig Hansen (Høreforeningen)
Suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)

Link til Handicaprådets hjemmeside

Formand: Jørgen Nygaard
Næstformand: Anette Kou

Kasserer: Christian Thode
Medlem: Bjarne Agerlin
Medlem: Ebbe Bay
Medlem: Marianne Hviid
Medlem: René Tommy Langhorn

Suppleanter:
opdateres

Link til Seniorrådets hjemmeside

Pernille Fonnesbech (Formand)
MA, Kunsthistorie, Københavns Universitet.
Udstillingsinspektør ved Kunstforeningen Gl. Strand.

Eva Bertelsen
Medlem af Hvidovre Kunstforening.

Linda Bjørnskov
Uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi samt BA i Kunsthistorie.
Medlem af BKF.

Johanne Heiberg Johansen
Uddannet billedkunstner fra Det Fynske Kunstakademi.
Medlem af kunstnersammenslutningen Cromisterne.

Stinne Bo Schmidt
Uddannet cand.mag. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet.
Gymnasielærer i Billedkunst, Dansk og Design og arkitektur ved Nørre Gymnasium

Medlem: Anders Liltorp (A)

Medlem: Silas Fisker (C)

Link til Hvidovre Kunstråds side

Formand: Kristina E. Young (H)
Næstformand: Tina Cartey Hansen (C)

Vestvoldens Venner:
Jann Larsen (repræsentant)
Helge Klintorp Pedersen (suppleant)

Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre:
Otto Sejr Larsen (repræsentant)
Erling Groth (suppleant)

Dansk Ornitologisk Forening:
John Frisenvænge (repræsentant)
Jørgen Søe Westergaard (suppleant)

Cyklistforbundet:
Finn Ivo Heller (repræsentant)
Thomas Otzen (suppleant)

Hvidovre Biavlerforening:
Ammi Stein Pedersen (repræsentant)
Anne-Mette Andresen (suppleant)

Hvidovre/Københavns Jagtforening:
Per Hamann Boller (repræsentant)
Torben Thomsen (suppleant)

Industri- og grundejerforening Avedøre Holme:
Thomas Ahlman Jensen (repræsentant)

Hvid. Fjernvarmeselskabers Energisparegruppe:
Carsten Groth (repræsentant)

Friluftsrådet:
NN

Grundejerforeninger, repræsentanter:
Anders Aalund, Grf. Hvidovre Kirkeby og SGH
Birgit Møller-Kristensen, Grf. Nymarken
Jørgen Leth, Grf. Strandøre
Maria Brandt Avnskjold, Grf. Lodsgården

Suppleanter:
Susan Emcken, Grf. Baunebakken
Jan Due Nielsen, Grf. Lodsgaarden

Boligselskaber:
Boligselskaberne er pt. Ikke repræsenteret.

Læs om Det Grønne Råd og se referater fra rådets møder

Medlem: Tilde
Medlem: Caroline
Medlem: Francis
Medlem: Albert
Medlem: Emma
Medlem: Laura
Medlem: Malou
Medlem: Zeynep
Medlem: Evalina
Medlem: Zernisan
Medlem: Mir
Medlem: Magnus
Medlem: Silje
Medlem: Belinda
Medlem: Silja
Medlem: Oskar

Repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen:
Sara Benzon (F)
Kenneth F. Christensen (A)

Læs om Børne- og Ungdomsrådet og se referater fra rådets møder Børne- og Ungdomsrådet (hvidovre.dk)

Fællesmail: boerneungdomsraadet@hvidovre.dk