Hvidovres klimaplan godkendt af globalt klimanetværk

Januar |
Klimaplan med "godkendt"-stempel Klimaplan med "godkendt"-stempel

Hvidovre Kommunes klimaplan, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2022, er nu blevet godkendt efter C40’s internationale standard. C40 er et globalt by-netværk, som har sat standarden for klima-arbejdet i de største og mest klimaambitiøse byer i verden, bl.a. Los Angeles, New York og London.

”Jeg vil gerne takke dig og lykønske Hvidovre Kommune med udviklingen af en ambitiøs klimahandlingsplan, som C40 har vurderet som forenelig med vores Climate Action Framework. Byer og kommuner rundt omkring i verden vil kunne kigge mod jer og de andre danske kommuner for at få inspiration”, skriver generaldirektør i C40 Mark Watts i et brev til Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen, og han er både stolt og glad for C40-stemplet.

- Hvidovres borgere kan godt være stolte. Nu ved vi med sikkerhed, at vores lokale klimahandlingsplan har en kvalitet og nogle målsætninger, som lever op til det høje ambitionsniveau, som er nødvendigt, hvis vi tager klima-udfordringerne alvorligt, siger Anders Wolf Andresen. – Nu skal kommunen, borgerne og virksomhederne i Hvidovre så sætte handling bag ordene. Det skal vi gøre som fællesskab, og det er jeg sikker på, at vi vil lykkes godt med. Mange borgere er optaget af, hvordan de kan leve mere klimavenligt, og i erhvervslivet bliver der også arbejdet seriøst med forskellige klimatiltag.

Borgmesteren nævner blandt andet den store interesse, der er for udrulningen af fjernvarme i Hvidovre, opsætning af ladestandere til elbiler, affaldssortering og genbrug.

- Fjernvarmen er det vigtigste tiltag for at nedbringe CO2-udledningen i Hvidovre. Det reducerer faktisk vores CO2-udledning med hele 30.000 ton. Derfor er det rigtig godt, at så mange husejere gerne vil skrotte deres olie- eller gasfyr for at gå over til fjernvarme, understreger han.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget, at Hvidovre skal være fuldt dækket af fjernvarme i 2031.

Hvidovre Kommunes klimaplan handler også om, hvordan kommunen, borgere og virksomheder sammen skal arbejde for at håndtere det mere voldsomme vejr, som klimaforandringerne medfører.

- Stormflod, vandstandsstigning og ekstreme mængder af regn på kort tid er nogle af de udfordringer, vi allerede arbejder med at løse, og som vi kommer til at fokusere endnu mere på, i årene der kommer, understreger borgmesteren.

C40-godkendelsen er et led i Hvidovre Kommunes deltagelse i klima-partnerskabet DK2020 sammen med 94 andre kommuner i Danmark. Også Realdania, Kommunernes Landsforening og landets fem regioner er med i partnerskabet.
DK2020 forpligter kommunerne til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen om kraftig reduktion af CO2-udledningen og begrænsning af den globale temperaturstigning til 1,5 grader.
Kravet til kommunerne i DK2020 er, at byerne skal være CO2-neutrale i 2050. I Hvidovre Kommune har kommunalbestyrelsen dog besluttet at være endnu mere ambitiøse. Hvidovre skal nemlig være CO2-neutral allerede i 2045.

Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045 kan ses på kommunens hjemmeside hvidovre.dk