Klimaplan 2045

Sammen med 44 andre kommuner gik Hvidovre Kommune i november 2020 med i klimapartnerskabet "DK2020". Derfor har kommunen forpligtet sig til at lave en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. 

Det betyder at Hvidovre kommunes Klimaplan skal handle om tilpasning til klimaforandringerne og  reduktioner i drivhusgasudledningen.

Klimaplanens mål er at have sat den lokale CO2-udledning i Hvidovre ned med 80 % i 2030 i forhold til 1990, og i 2045 skal vores by være CO2-neutral. Det gælder for kommunen som geografisk område, ikke kun kommunens egne aktiviteter. 

Så på langt sigt skal vi arbejde for, at der ikke udledes flere drivhusgasser, end der kan blive lagret.