Ny ordning: Kommunen kan hente affald for mindre virksomheder

December |

Når alle virksomheder fra årsskiftet skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 forskellige typer ligesom borgerne, så bliver det for mindre virksomheder muligt at få kommunen til at hente de forskellige affaldstyper.

Indtil nu har kommunen kun kunnet afhente virksomhedernes restaffald, men med de nye nationale affaldsregler må kommunerne også tilbyde at hente virksomhedernes genanvendelige affald som fx plast, madaffald og pap, hvis det i art og mængde svarer til en husholdnings.

Og det har man valgt at gøre i Hvidovre Kommune.

Genanvendeligt husholdningsaffald er mad-, pap-, papir-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- og glasaffald. Ligeledes tilbydes afhentning af farligt affald og tekstilaffald, der afhentes 4 gange om året.

Mange små virksomheder har affald, der minder om husholdningernes, og de er ikke altid attraktive kunder for de private affaldsindsamlere på grund af deres små affaldsmængder. Det har hidtil betydet, at virksomhedernes ofte kun har en container til forbrændingsegnet affald stående, og det har givet svære kår for en god affaldssortering.

- Med den nye ordning håber vi at gøre det nemmere for de mindre virksomheder at få sorteret deres affald korrekt og dermed leve op til de nye nationale affaldsregler. Jeg er ved godt, at nye regler kan virke besværlige, men hvis vi alle sammen gør en indsats for at passe på vores ressourcer, så batter det altså noget i det store billede, siger Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fra 1. januar 2023 ikke længere obligatorisk at være tilmeldt kommunens ordning for indsamling af restaffald. Det er dog lovpligtigt at sortere husholdningsaffaldet og have enten den kommunale eller en privat, godkendt affaldsindsamler. Ligeledes skal produktionsaffald og øvrigt affald på virksomheden også stadig sorteres.

Hvis man på en virksomhed kun har mad/restaffald i mængder svarende til en husholdning, så kan man nøjes med at tilmelde sig den kommunale erhvervsaffaldsordning for disse to fraktioner og indgå aftale med en privat indsamler om de øvrige genanvendelige affaldstyper.

Nye gebyrer

Med de nye affaldsregler følger også et krav om, at kommunen skal opkræve markedspris, hvis der tilbydes indsamling af erhvervsaffald. Hidtil er der opkrævet et gebyr svarende til det, der opkræves ved borgerne, hvor der ikke genereres et overskud. På erhvervsaffaldsordningen bliver der tillagt et overskudstillæg på 10 %.

Prisen for at få hentet mad/restaffald vil ligge på 2.535 kr. om året, mens indsamling af genanvendeligt affald vil koste 1.315 kr. om året.  

Hvis virksomheden vælger at få indsamlet både mad/rest- og genbrugsaffald betales i alt 3.460 kr., da grundbidraget på 335 kr. kun betales en gang.

Det nye regulativ for erhvervsaffald er i høring frem til den 15. december.

Har du spørgsmål til den nye ordning eller de nye affaldsregler, kan du kontakte Hvidovre Kommunes miljøafdeling på pom@hvidovre.dk

 

FAKTA

  • Ny national lovgivning betyder, at alle virksomheder senest ved udgangen af 2022 skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 fraktioner, ligesom borgerne.
  • Virksomheder i Hvidovre, der producerer affald, som i sammensætning og mængde svarer til affald fra private husholdninger, kan benytte kommunens indsamlingsordning for det husholdningslignende affald.
  • I alt er der tale om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.