Forslag til nyt erhvervsaffaldsregulativ i offentlig høring

Affald og genbrug |

Det nye regulativ er et resultat af Folketingets beslutning om, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 genbrugsfraktioner inden udgangen af 2022 samt ændringer til Affaldsaktørbekendtgørelsen der gør det muligt for kommunen at tilbyde indsamling af de ti affaldsfraktioner fra virksomheder, der producere affald, som i sammensætning og mængde svarer til affald fra private husholdninger.

I regulativet for erhvervsaffald har Hvidovre Kommune tilføjet muligheden for virksomheder at benytte sig af den kommunale indsamling af restaffald samt genanvendeligt affald. Denne mulighed vil gælde for virksomheder der har affald svarende i art og mængde som en husholdning. Samtidig er virksomhederne har ikke længere pligt til at være med i den kommunale indsamlingsordning for restaffald (affald til forbrænding). 

Ud over ovennævnte ændringer til regulativet, udgår §18 om bygge- og anlægsaffald også. Denne ordning er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen.  


Høringsperiode

Forslag til regulativet for erhvervsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2022 til den 15. december 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. 

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 15. december 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal. 

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
15. november 2022 til 15. december 2022
calender Frist for høringssvar
15. december 2022
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.