Forslag til nyt erhvervsaffaldsregulativ i offentlig høring

Affald og genbrug |

Det nye regulativ er et resultat af Folketingets beslutning om, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 genbrugsfraktioner inden udgangen af 2022 samt ændringer til Affaldsaktørbekendtgørelsen der gør det muligt for kommunen at tilbyde indsamling af de ti affaldsfraktioner fra virksomheder, der producere affald, som i sammensætning og mængde svarer til affald fra private husholdninger.

I regulativet for erhvervsaffald har Hvidovre Kommune tilføjet muligheden for virksomheder at benytte sig af den kommunale indsamling af restaffald samt genanvendeligt affald. Denne mulighed vil gælde for virksomheder der har affald svarende i art og mængde som en husholdning. Samtidig er virksomhederne har ikke længere pligt til at være med i den kommunale indsamlingsordning for restaffald (affald til forbrænding). 

Ud over ovennævnte ændringer til regulativet, udgår §18 om bygge- og anlægsaffald også. Denne ordning er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen.  


Høringsperiode

Forslag til regulativet for erhvervsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2022 til den 15. december 2022. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. 

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 15. december 2022 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal. 

Info
Type
Høring
Høringsperiode
15. november 2022 til 15. december 2022
calender Frist for høringssvar
15. december 2022