Hvidovre sender høringssvar om Amagermotorvejen

Februar |
Amagermotorvejen med biler Amagermotorvejen med biler

Når Amagermotorvejen skal udvides fra seks til otte spor samt suppleres med parallelle fordelingsveje, så skal der tages endnu mere hensyn til de omkringliggende boliger, der allerede i dag er plaget af motorvejsstøj.

Det understreger Hvidovre Kommune i et høringssvar til Transportministeriet om det lovforslag, der skal bane vejen for en udbygning af E20 Amagermotorvejen.

I høringssvaret anerkender Hvidovre Kommune behovet for at få udvidet kapaciteten på motorvejen, men der lægges stor vægt på et presserende behov for at dæmpe støjen fra motorvejen. Støjniveauet er allerede i dag en kilde til alvorlige kroniske sygdomme såsom kræft, diabetes, overvægt og hjertekarsygdomme, og dertil kommer akutte påvirkninger i form af stress og forstyrrelse af søvn.

På den baggrund har Hvidovre Kommune ad flere omgange appelleret til Vejdirektoratet og transportministeren om at se velvilligt på muligheden for en fremtidig fuld overdækning af Amagermotorvejen.

Det er således en væsentlig pointe for Hvidovre Kommune, at de skitserede støjdæmpende initiativer, der er beskrevet i anlægsloven, ikke samtidig kommer til at udelukke muligheden for en eventuel fremtidig overdækning af dele af Amagermotorvejen.

I høringssvaret påpeges det også, at anlægsloven ikke sikrer den nødvendige koordinering med den kommende stormflodsikring af København, og at arbejdet med motorvejsudvidelsen bør tage hensyn til det.

Den nye anlægslov for udbygningen af Amagermotorvejen forventes vedtaget i Folketinget medio 2024.

Læs mere om sagen og høringssvaret her