Ny lovende rapport om overdækning af motorvej

September |

Man kan dæmpe støjen markant og få dækket store dele af omkostningerne, hvis man overdækker Amagermotorvejen i Hvidovre med solceller.

Det viser de foreløbige resultater af et skitseprojekt om en mulig overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre – en strækning på 7,1 km.

- Det her er helt klart et skridt i den rigtige retning, for undersøgelsen viser, at der er stort potentiale i at overdække motorvejen. Ikke bare kan vi afskærme en lang række mennesker fra sundhedsskadelig støj, vi kan også producere en hel masse grøn energi imens, siger Kristina Young, der er formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt kommunens Støjudvalg.

De foreløbige beregninger viser, at en overdækning af Amagermotorvejen på ca. 7 km kan reducere antallet af støjplagede boliger med ca. 4.500 boliger. Det vurderes desuden, at en overdækning med solceller kan generere 72 MW grøn energi om året – det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug og er altså nok til at dække næsten alle indbyggere i Hvidovre og dermed bidrage til at betale for overdækningen.

Undersøgelsen viser, at de samlede estimerede anlægsomkostninger for en overdækning med solceller er på 2,25 mia. kr., hvis hele strækningen overdækkes. Dertil kommer indtjeningsmulighederne ved etablering af solenergianlæg.

- Det er en massiv investering med et stort indtjeningspotentiale, og vi vil nu se nærmere på, hvordan et så stort projekt kan finansieres. I den sammenhæng skal vi også have Folketinget på banen, så Staten kan gå aktivt ind i projektet, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

I den brede politiske Aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 3 mia. kr. til bekæmpelse af trafikstøj, som primært skal gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. Og her vil Hvidovre være et oplagt sted at bruge nogle af pengene, mener borgmesteren.

- Vi er desværre en af de kommuner, hvor flest borgere er plaget af trafikstøj. Vejdirektoratet har desuden allerede en udvidelse af Amagermotorvejen på tegnebrættet, hvor der er indtænkt støjskærme, så her ville det give rigtig god mening at erstatte støjskærmene med en overdækning af motorvejen, påpeger Anders Wolf Andresen.

Når den endelige rapport er færdig, skal politikerne i Hvidovre Kommune tage stilling til, om der skal arbejdes videre på at få realiseret en overdækning af Amagermotorvejen. Hvidovre Kommune arbejder også med projektet Solporten, der handler om en overdækning af Holbækmotorvejen.

Den foreløbige rapport om skitseprojektet om overdækning af Amagermotorvejen er udarbejdet af KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark for Hvidovre Kommune.

Læs 1. udgave af rapporten her.