Informationsmøde om Lokalplan 475 for energianlæg ved rideskolen på Avedøre Slettevej

Juni |

Dette planforslaget er i offentlig høring fra den 2. juni til den 30. juni, og i den forbindelse afholdes der et offentligt informationsmøde:

Tirsdag den 13. juni, kl. 19-21 i Auditoriet i Værestedet, Avedørelejren, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Her bliver forslaget til lokalplanen præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Læs mere om høringen, og om hvordan du sender dine bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser (nyt vindue)