Borgermøder om ændringer af skoledistrikter

Juni |

Børne- og Uddannelsesudvalget har haft nogle forslag til ændringer af skoledistrikter i høring indtil den 26. juni. Nu er høringen afsluttet.
Det drejer sig om ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024 dvs. til næste år.
Høringen blandt skolebestyrelser på de berørte skoler, forældrebestyrelser på dagtilbud i de berørte området og de faglig organisationer skal
bruges til at kvalificere udvalgets kommende beslutninger om skoledistrikter.

Du kan læse mere om baggrunden for, at distrikterne skal justeres


Tidsplan for arbejdet med at ændre skoledistrikter fra 2024


Den endelige beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023, og der bliver holdt borgermøder i de berørte områder i starten af august.

9. august er der borgermøder i personalerummet på 1. sal på Engstrandskolen (indgang B):

  • Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Frydenhøjskolen og Engstrandskolen
  • Kl. 19-20: Distriktsgrænse mellem Langhøjskolen og Engstrandskolen
  • Kl. 20-21: Distriktsgrænse mellem Dansborgskolen og Engstrandskolen

10. august er der borgermøde i gymnastiksalen på Præstemoseskolen

  • Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Gungehusskolen og Præstemoseskolen

Børne- og Uddannelsesudvalget har sagen på dagsordenen på sit møde den 14. august.
Du kan se dagsordenen her: https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=3077#agenda-331843077