Grøn By-puljen: Få tilskud til din grønne idé

Januar |

Du kan være med til at gøre Hvidovre grønnere, og går du sammen med naboer, kolleger eller din forening, kan I søge om tilskud til jeres projekt fra kommunens Grøn By-pulje. Lige nu er puljen åben for ansøgninger - og fristen er 15. januar.

De projekter, der kan få støtte, handler fx om cirkulær økonomi, genbrug og affald, øget biodiversitet, såning af bi-venlige blomster eller bekæmpelse af invasive arter, bæredygtig transport eller FN’s 17 verdensmål.
Tidligere modtagere af midler fra Grøn By-puljen har bl.a. arbejdet med klimavenlige måltider, bier og kompost, klimavenlige villaveje, skove-haver, biodiversitet, grønne tage, skole-skov, uddannelse af energi-ambassadører.