Pulje til Grøn By

Ansøg om midler fra Pulje til Grøn By (nyt vindue)

 

Alle gode idéer og initiativer, der gavner klima og miljø, er velkomne. Vil I fx gøre noget særligt for bier og insekter? Eller har I planer om at gøre noget ekstra i forhold til affaldssortering, genbrug og byttebørs? Skal en del af legepladsen i daginstitutionen omdannes til køkkenhave, eller skal der grønne tage på cykelskurene? Så gå sammen med andre, og søg om støtte til jeres projekt.

I hver ansøgningsrunde kan ét større ”fyrtårnsprojekt” få op til kr. 400.000 kr. Desuden vil et antal mindre projekter kunne få støtte. Det er Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, der beslutter, hvilke projekter og idéer, der skal have tilskud. 

Ansøgningsfristen til puljen var den 15. januar 2023. Det er ikke muligt at søge Grøn By-puljen mere i 2023.

 

Luk alle
Åbn alle

Institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og borgergrupper i forbindelse med projekter, der fremmer den grønne omstilling i Hvidovre Kommune.
Ansøgeren og/eller projektet skal have tilknytning til Hvidovre Kommune.

Der kan bl.a. gives tilskud til projekter indenfor emnerne:
1) cirkulær økonomi, fx affaldsindsamling
2) øget biodiversitet, fx såning af biblomster eller bekæmpelse af invasive arter
3) bæredygtig transport, fx el-biler eller bedre forhold for cyklister
4) ...eller FN’s 17 verdensmål


Der gives ikke tilskud til erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Ligeledes gives der ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

Alle aktiviteter skal være inden for rammerne af lovlige kommunale formål for at komme i betragtning til støtte. 

Man kan kun opnå tilskud én gang årligt til samme projekt.

Der er ansøgningsfrist to gange om året; i 2023 er det den 15. januar. Runde to er endnu ikke fastlagt.

Har man fået tilskud fra puljen, skal man evt. sammen med Hvidovre Kommune informere om projektet og dets resultater, f.eks. ved at vise det frem.