Pulje til Grøn By

Luk alle
Åbn alle

Institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og borgergrupper i forbindelse med projekter, der fremmer den grønne omstilling i Hvidovre Kommune.
Ansøgeren og/eller projektet skal have tilknytning til Hvidovre Kommune.

Der kan bl.a. gives tilskud til projekter indenfor emnerne:
1) cirkulær økonomi, fx affaldsindsamling
2) øget biodiversitet, fx såning af biblomster eller bekæmpelse af invasive arter
3) bæredygtig transport, fx el-biler eller bedre forhold for cyklister

Der gives ikke tilskud til erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Ligeledes gives der ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

Alle aktiviteter skal være inden for rammerne af lovlige kommunale formål for at komme i betragtning til støtte. 

Man kan kun opnå tilskud én gang årligt til samme projekt.

Har man fået tilskud fra puljen, skal man evt. sammen med Hvidovre Kommune informere om projektet og dets resultater, f.eks. ved at vise det frem.