Kommunal anvisning til Lejerbo Hvidovres afdelinger sættes i bero

April |

Baggrunden er, at Lejerbo Hvidovre har besluttet at genhuse beboerne i 84 boliger på 3. salen i afdeling Sønderkærgården som følge af alvorlige problemer med brandsikkerheden i lejlighederne.

For at genhusningen kan ske hurtigst muligt og lokalt, har Økonomiudvalget godkendt Lejerbo Hvidovres anmodning om at sætte den kommunale anvisning til boligorganisationens afdelinger i bero, indtil genhusningen er gennemført. Forventningen er, at det vil tage seks måneder.

Det betyder, at der er færre boliger til rådighed til borgere, der opfylder de boligsociale kriterier for at få anvist en bolig gennem kommunen - og disse borgere må dermed vente yderligere på at få en bolig tilbudt.

Læs mere om Hvidovre Kommunens boliganvisning og kriterierne herfor på hvidovre.dk/boliganvisning