Ansøg om lejebolig

Luk alle
Åbn alle

Anvisning af boliger sker efter almenboliglovens § 59 ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig. Kommunen kan kun anvise bolig til borgere, som har et påtrængende boligsocialt behov. I kommunens vurdering vil bl.a. følgende kriterier indgå :

 1. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
 2. Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
 3. Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
 4. Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
 5. Unge, der bor i en ungdomsbolig o.lign., og som er i fast arbejde
 6. Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold :
 • For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 • Borgere som hidtil har været på institution
 • Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 • Børnefamilie uden bolig

Ved tildeling af boliger vil en vurdering af den boligsøgendes tilknytning til kommunen tillige indgå. Det forhold at en borger er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem, vil som udgangspunkt ikke kunne anses for at være et boligsocialt behov, der kan begrunde anvisning af en bolig.

Der er aftalt 100% kommunal anvisning til Avedøre Stationsby og Egevolden II. Boliger anvises til kommunens borgere og til borgere fra andre kommuner på baggrund af en individuel vurdering.

 • Personer, der er i gang med en SU-berettiget uddannelse
 • Personer, der har en elev- eller læreplads.

Vær opmærksom på, at du kun kan bo i ungdomsbolig så længe, at du er under uddannelse.

Hvis du ikke har andre indtægter end SU, kan du kun blive skrevet op til en 1 værelses bolig.

 • Hvis du tager ophold hos familie, bekendte m.m.
 • Hvis du tilmelder dig en ulovlig adresse
 • Hvis du indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål, herunder kollegieværelse og ungdomsbolig
 • Hvis du tilflytter en bolig, som på indflytningstidspunktet, ikke er passende i forhold til størrelse, antal familiemedlemmer eller husstandens økonomi

Du kan ikke blive skrevet op, hvis dit boligproblem er forudsigeligt eller opstået i en anden kommune.

Borgere fra andre kommuner kan kun anvises bolig til Avedøre Stationsby og Egevolden II, hvor Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret.

Hvidovreborgere kan ikke forvente at få anvist en bolig i et bestemt boligområde eller i et bestemt boligselskab, da formålet er at give "tag over hovedet".

Hovedparten af ungdomsboligerne i Hvidovre Kommune ligger i Avedøre Stationsby. Boligernes størrelse varierer fra 18 til 55 kvadratmeter.

Vær opmærksom på, at du kun kan bo i ungdomsboligen så længe, at du er under uddannelse. 

Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret over boligerne i Avedøre Stationsby og Egevolden II. Det betyder, at der i perioder er kort ventetid til disse boliger.

For at blive skrevet op til disse boliger, skal alle voksne i husstanden være i fast fuldtidsarbejde.