Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

September |

Foreninger kan ansøge fra mandag den 3. oktober 2022 og frem til ansøgningsfristens udløb onsdag den 26. oktober 2022.

Vi opfordrer frivillige sociale organisationer og foreninger, som har et socialt formål med sin frivillige indsats til at søge. Målgruppen er børn, unge og voksne, som bor i Hvidovre Kommune.

Du kan læse mere om kriterierne for at søge § 18-midler på www.hvidovre.dk, hvor du også finder det officielle ansøgningsskema, som skal udfyldes elektronisk.