Forårskur om Fremtidens Hvidovre

Maj |

Onsdag den 27. april 2022 havde Hvidovre Kommune inviteret til festlig Forårskur i Kometen. Forårskuren var en erstatning for den traditionelle Nytårskur for virksomheder, samarbejdspartnere og venner af huset, som blev udsat på grund af corona.

Borgmester Anders Wolf Andresen bød velkommen og fortalte bl.a. lidt om den nye Kommunalbestyrelses visioner og ambitioner, mens konstitueret kommunaldirektør Gert Stephan Nelth gav et tilbageblik på det forgangne år.

Du kan læse begge deres taler nedenfor.

Ved forårskuren blev Hvidovre Kommunes erhvervspris, Nytårsraketten, også uddelt. 

Borgmester Anders Wolf Andresens tale:

Som I nok kunne se, da I ankom her i dag, så skrider det fremad med byggeriet af Kulturhus Risbjerggaard på den anden side af vejen. Kulturhuset skal være omdrejningspunktet for Hvidovre Bymidte, og vi håber, at området her ved Hvidovrevej kan udvikle sig til et endnu mere attraktivt og levende bymiljø. For at understøtte det har vi haft gang i et samarbejde mellem de lokale butikker og kommunen, i et såkaldt BID-netværk – altså et Business Improvement District-netværk, hvor parterne arbejder sammen om at udvikle området. Vi håber, at det giver lidt mere liv i området og på sigt en øget omsætning i butikkerne. Vores næste skridt bliver at undersøge, om det kan give mening at få etableret en egentlig handelsstandsforening for alle Hvidovres butikker.

Vi har også taget skridt til at udvikle Hvidovre Torv, hvor vi med den nye lokalplan skaber bedre muligheder for at gøre torvet levende og attraktivt. Fx har vores lokale vinhus også fået lov til at etablere mere udeservering, hvilket har været efterspurgt blandt borgerne.

I det hele taget har vi med den nye kommuneplan sat fokus på detailhandlen i Hvidovre – vores målsætningen er nemlig, at alle skal kunne foretage dagligvareindkøb i deres nærområde. Og derfor vil vi gerne understøtte et byliv med kvalitet og et varieret butiksudbud.

Vi har også sat gang i arbejdet med et nyt Frivillighedscenter, som skal støtte, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv. Vi ønsker at inddrage mange forskellige samarbejdspartnere i frivillighedscentret – herunder også repræsentanter fra det lokale erhvervsliv – og vi håber, at centret kan blive en central aktør i byen. Vi ved endnu ikke, hvor centret fysisk bliver placeret, men jeg glæder mig meget til, at det kommer op at køre, hvilket nok bliver i løbet af 2023.

Fremtidens erhvervsområder:

Vi har i dag et stærkt og levende erhvervsliv i Hvidovre - og det skal vi blive ved med at have. En af vores styrker er, at vi har plads til mange forskellige typer virksomheder – fra de mindre håndværkere til de store internationale virksomheder – og vi skal også i fremtiden have plads til det hele.

Med vores nye kommuneplan har vi besluttet, at nogle af de mindre erhvervsområder, der i dag ligger tæt mellem boliger, på sigt skal kunne omdannes til boligområder. Det skal ske for at sikre en bedre sammenhæng i byen.

Men vi skal gøre det på en ordentlig måde - for det nytter ikke noget, at vi presser de mindre virksomheder helt ud af kommunen. For nylig har jeg fx været på besøg hos anlægsgartneren Grøn Entreprise, hvor ejeren Uno fortalte mig om vilkårene for en virksomhed som hans. Vi ønsker ikke, sådan nogen som ham bliver presset ud af kommunen! Vi har brug for de lidt mindre lokale virksomheder, fordi de er med til at sikre sammenhængskraften i byen - de er med til at tage et socialt ansvar og sikre, at borgerne i Hvidovre har nem adgang til dygtige håndværkere, når de har brug for det.

Så det er noget, vi vil være opmærksomme på i det videre arbejde med byplanlægningen og lokalplanerne. Vi vil derfor også inddrage virksomhederne, når de konkrete projekter om by-omdannelse igangsættes, så vi sikrer en god og konstruktiv proces.

I den anden ende af skalaen har vi Avedøre Holme, der jo er et stort og velfungerende erhvervsområde. Det har vi også planer om at udvikle. Sidste år satte vi gang i et nyt partnerskab mellem Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme og Hvidovre Kommune for at udvikle og forskønne området, og det har været en stor succes!

Jeg er imponeret over, hvor engagerede virksomhederne er, og det er et godt eksempel på, at man med en god dialog kan rykke noget. Der er nemlig allerede kommet flere konkrete resultater ud af partnerskabet – bl.a. er der samarbejdet om at sikre mere biodiversitet i området, der arbejdes på at lave en fælles affaldsløsning, og der er opmalet cykelstier, som giver lidt mere sikkerhed for cyklisterne derude – og der er endnu mere på vej.

Indtil videre har partnerskabet dækket to veje – Hammerholmen og Jernholmen – men der er planer om at udvide det til hele området i løbet af i år.

Jeg deltog i sidste uge i et møde i netværket, hvor vi blandt andet talte om virksomhedernes ønske om mere grøn energi på Avedøre Holme. Det syns jeg jo helt fantastisk! Det er netop det, vi vil med den grønne omstilling, og det passer perfekt med regeringens udmelding om, at vi skal være uafhængige af Putins gas og olie. Vi kan på Avedøre Holme være en del af svaret med solceller og måske små vindmøller, med et udbygget symbiosesamarbejde med fjernvarmen, hvor vi kan udnytte overskudsvarme og måske afprøve fjernkøling - og så endelig Power to X, der er en af fremtidens energiformer, hvor vi kan få vindmøllestrøm ind i fly og lastbiler.

Virksomhederne arbejder jo også allerede på at forbedre naturen i området – så tænk sig, hvis vi til næste nytårskur kan have Avedøre Holme-honning med, fordi biodiversiteten er blevet så forbedret, at bierne vil elske det! Det kunne blive en fantastisk historie om Danmarks grønneste erhvervsområde.

Der er faktisk også en ny lokalplan på vej for Avedøre Holme, som bl.a. skal sikre virksomhederne bedre muligheder for at udvide, fx ved at tillade at bygge højere og tættere end i dag. Planen skal også give mulighed for, at der på sigt kan etableres et udviklingscenter, som kan fungere som innovations- og testmiljø i området.

Forslaget til en ny lokalplan forventer vi at behandle i kommunalbestyrelsen her til maj, hvorefter den bliver i sendt i høring. Her håber jeg, at rigtig mange vil komme med input, så vi kan finde de bedste løsninger for området. Hvis tidsplanen holder, vil den nye lokalplan træde i kraft til oktober i år.

Holmene

Lidt længere ude i fremtiden har vi så vores vision om Holmene, som I jo nok ved er ideen om et helt nyt erhvervs- og naturområde, der kan etableres på ni kunstige øer ud for Avedøre Holme. Her er ambitionen at skabe plads til nye bæredygtige virksomheder, der kan sikre op til 12.000 nye arbejdspladser til området. Det er ikke planen, at området skal konkurrere med de eksisterende virksomheder, for visionen er at tiltrække virksomheder, der endnu ikke er etableret i Danmark.

En afledt effekt af de mange nye arbejdspladser er, at de virksomheder jo også skal serviceres af fx en elektriker, rengøringsvirksomheder, catering etc., og det kan komme vores eksisterende erhvervsliv til gode.

Men Holmene er meget mere end nye arbejdspladser. Det er nemlig også muligheden for at skabe en masse ny natur – både uberørt natur til glæde for dyr og planter, men også rekreative områder, hvor der kan etableres cykelstier, fugletårne, sejles i kajak, snorkle og meget, meget mere. Et sted, hvor de lokale børnehaver og byens borgere kan tage på tur og udforske naturen og havmiljøet. Ja, planen er faktisk at skabe endnu mere natur og biodiversitet end den, der bliver berørt af anlæggelsen af øerne.

Dertil vil de inderste øer også kunne fungere som en del af stormflodssikringen af Hvidovre og hovedstaden mod syd, fordi der kan bygges diger omkring øerne – og vi ved, at mere stormflodssikring bliver nødvendig i den nærmeste fremtid, sådan som klimaændringerne hastigt viser sig.

Som nogle af jer måske har lagt mærke til, så har der været en del debat om Holmene i lyset af de problemer, som projektet med Lynetteholm i København er løbet ind i – ikke mindst med kritikken af den slam, der er blevet klappet i Køge Bugt. Derfor er det vigtigt for mig lige at understrege, at de to projekter ikke har noget med hinanden at gøre – og at vi ikke kommer til at klappe slam i forbindelse med etableringen af Holmene. Hvis vi får brug for at fjerne bløde bundaflejringer, så vil vi finde en anden måde at komme af med det på, fx ved deponering på land.

Der har også været snak om at flytte rensningsanlægget Lynetten til Holmene og bygge et nyt moderne ressourceanlæg her, men det er altså slet ikke noget, der er afgjort – og det er i øvrigt slet ikke afgørende for, om Holmene kan realiseres. Holmene kan sagtens give god mening uden en flytning af rensningsanlæg.

Lige nu er status på Holmene, at der i Transportministeriet arbejdes på en projekteringslov, som forventes færdig her i 2022. Derefter skal der udarbejdes en såkaldt VVM-undersøgelser for at finde ud af, hvordan Holmene vil påvirke miljøet, hvorefter arbejdet med en anlægslov kan gå i gang. Og først derefter vil man kunne gå i gang med at etablere øerne.

Så Holmene er stadig lidt ude i fremtiden, og der er mange ting, vi først skal have undersøgt - men visionen lever stadig.

Kommunens fokus på den grønne omstilling

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bæredygtighed og den grønne omstilling er vigtig for os i den nye kommunalbestyrelse.

Målet er, at Hvidovre skal havde reduceret sit CO2-udslip med 70 procent i 2030 – og jeg vil gerne være endnu mere ambitiøs på hele kommunens vegne. Hvis ikke klimakrisen var grund nok, så fordi Putin nu har tydeliggjort for os, at de gamle energiformer bare ikke er farbare mere.

Men vi når kun videre, hvis vi aktivt stiller krav og sætter os mål. Det gør vi blandt andet med vores nye klimaplan, hvor vi peger på de indsatser, der skal hjælpe os med at opfylde vores grønne ambitioner. Vi sætter fx turbo på udrulningen af fjernvarme, og vi har fokus på at energioptimere vores kommunale bygninger - ligesom vi gerne ser, at fremtidige kommunale bygninger er energineutrale. Derfor vil klima- og miljøpåvirkninger veje tungt, når vi skal træffe beslutninger om fx nye faciliteter og nye kommunale byggeprojekter i fremtiden.

I det seneste budgetforlig blev forligspartnerne også enige om, at mindst 50 procent af de kommunale nybyggerier og renoveringer skal bestå af træ og genbrugsmaterialer – for på den måde kan kommunen bidrage til at mindske ressourceforbruget inden for byggeriet.

Vi mærker flere steder, at der er sat turbo på den grønne omstilling – det mærker mange af jer sikkert også. Vi ved dog også godt, at det nogle gange kan være svært at finde ud af, hvad man selv kan gøre - og hvilke initiativer, der batter mest.

For mindre virksomheder kan det måske også virke uoverskueligt at få greb om den grønne omstilling, og derfor vil jeg lige slå et slag for Erhvervshus Hovedstaden, som faktisk har mange tilbud til virksomheder, der gerne vil i gang eller har brug for hjælp til den grønne omstilling. Og små ændringer kan gøre meget, så man skal ikke være bange for at tage skridtet videre. Det er nemlig nødvendigt, at vi alle sammen ændrer vores vaner og gør en indsats, hvis vi skal passe godt på vores klode.

Ukraine-situationen

Her til sidst vil jeg slutte med lige at runde noget af det, der har fyldt rigtig meget hos mig og i Hvidovre Kommune de seneste par måneder – nemlig krigen i Ukraine. Det er jo helt ufatteligt, at vi igen oplever krig i Europa, og det har uden tvivl sat sit præg på vores hverdag. Det påvirker priserne, virksomheder bliver ramt på leveringer og eksport, og på det personlige plan er vi nok alle berørt over de mange ukrainere, der må forlade deres hjemland og krigens rædsler.

Som borgmester i Hvidovre har det derfor været helt utroligt at opleve, hvordan borgere, foreninger og virksomheder i kommunen har meldt sig på banen med forskellige former for støtte og hjælp. Vi har fået virkelig mange henvendelser med tilbud om alt fra donationer, husly, job og sociale aktiviteter, og der skal lyde en kæmpe TAK herfra til alle jer, der har budt ind med hjælp.

Jeg har selv oplevet på tæt hold, hvor meget det har betydet for de ukrainere, der er kommet hertil, at vi har mødt dem med åbne arme. Deres taknemmelighed har været utrolig rørende, og jeg er fuld af beundring for deres gå-på-mod og lyst til at bidrage til det samfund, de er kommet til.

Vi ved endnu ikke, hvor mange flere fordrevne ukrainere vi skal tage imod, men der er ingen tvivl om, at vi vil gøre vores allerbedste for at tage godt imod dem her i Hvidovre.

Konstitueret kommunaldirektør Gert Stephan Nelths tale:

Jeg vil sætte lidt ord på noget af det, der er sket i året. For at starte bagfra, så blev der den 21. december sidste år vedtaget en ny kommuneplan for Hvidovre. Planen sætter de overordnede rammer for kommunens udvikling og den retning, vi gerne ser kommunen bevæger sig hen imod i de kommende år. Det allerstørste er, at der er blevet udpeget 11 byudviklingsprojekter, men planen har også fokus på de fysiske rammer for et dynamisk erhvervsliv, visionerne for Holmene og så vores store grønne ambitioner, som rækker ind på mange forskellige områder.

Tilbage i november modtog vores anerkendte projekt ’U-start’ Den Kriminalpræventive Pris for sin store indsats for at få børn med skolevægring tilbage i skole. Det er nemlig med til at forebygge kriminalitet, når børn og unge bliver inkluderet i skolens fællesskab – projektet er da også allerede anerkendt for sin succes, og flere andre kommuner henter i dag erfaring og læring fra vores U-start.

På velfærdsområdet har vi også indført flere forandringer i det forgangne år. Vi har fx indført en ny organisering i den kommunale hjemmepleje, hvor medarbejderne bliver organiseret i teams, så borgerne møder færre vikarer og flere kendte ansigter. Vi har sat gang i indsatsen ”Med Målet for Øje”, som er en ny uddannelsesindsats, som skal løfte det tværgående samarbejde – Hvidovre er faktisk firstmover på dette uddannelsesforløb.

Vi har også sat gang i et samarbejde med DGI Storkøbenhavn om et udeskole-koncept, som klæder lærerne på til at rykke undervisningen ud i naturen – og så har Hvidovre fået den flotte titel af Guldkommune, når det kommer til vores indsats over for nybagte fædre.

Det lokale erhvervsklima i Hvidovre har også haft fremgang det forgangne år. Da Dansk Industri offentliggjorde sin årlige måling af erhvervsforholdene i landets kommuner, kunne vi se, at erhvervsklimaet i Hvidovre er blevet forbedret på en række parametre. I 2020 var vi nummer 60 på listen, men sidste år rykkede vi frem til nummer 43. Hvidovre scorer især højt på dialogen mellem virksomhederne og kommunen, på virksomhedernes adgang til arbejdskraft, infrastruktur og den overordnede erhvervsvenlighed.

I flere af disse målinger af de lokale erhvervsforhold har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager i flere år trukket Hvidovre i den forkerte retning - men det er heldigvis slut nu. Vi har nemlig i en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggerier, og den indsats bærer nu frugt.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nemlig faldet med hele 98 dage her i Hvidovre - fra 157 dage i 2020 til kun 59 dage sidste år, ifølge en analyse fra erhvervsorganisationen SMVdanmark. Det er det største fald i hele landet – og det kan vi godt være stolte af!

De forbedrede tal skyldes blandt andet, at vi har tilført flere ressourcer til området, at flere langvarige byggesager er blevet lukket, og at der er indført en hurtig screening af indkomne ansøgninger, så ukomplicerede sager kan få tilladelse hurtigere.

På et andet vigtigt område har Hvidovre Kommune også haft stor fremgang, nemlig på antallet af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse. I år har 23,2 procent af Hvidovres unge søgt en erhvervsuddannelse, og det er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 16,4 procent. Det er gode nyheder, for der mangler allerede i dag faglært arbejdskraft, og det bliver bare mere udtalt i fremtiden.

Derfor er det også et område, vi længe har haft stor fokus på i Hvidovre. Vi holder bl.a. en årlig messe - ’Mød en virksomhed’ - hvor Hvidovres unge kan snuse til de mange muligheder inden for forskellige fag. Sidste år deltog over 20 lokale virksomheder og over 650 unge lagde vejen forbi messen. Vi gentager i øvrigt succesen igen i år, og her løber messen af stablen den 9. november.

Vi har som noget nyt også ansat en erhvervsplaymaker, der skal koordinere samarbejdet mellem virksomhederne, skolerne og kommunen. Vi har nemlig en fælles interesse i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så det er et fokus, vi vil fortsætte de kommende år.