Borgermøde om skoledistriktsændringer

Juni |


Hvidovre Kommune holder borgermøde om skoledistriktsændringer onsdag den 31. august kl. 19-20.30 i Kometen.

Program for borgermødet:
19.00: Velkommen og præsentation ved Jens Harder Højbjerg, moderator.
19:05: Kort oplæg om hvorfor vi skal have nye skoledistrikter ved Sara Benzon (Børne- og Uddannelsesudvalgsformand) og René Rasmussen Sjøholm (Centerchef for Skole og Uddannelse)
19.20: Ordet er frit, korte indlæg fra tre forældre - spørgsmål og kommentarer fra salen – og svar
20:20: Afrunding og tak for i dag.

På mødet bliver der mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Du kan også stille spørgsmål til modeller for ændring af skoledistrikter, proces og tidsplan på kommunens borgerportal Deltag Hvidovre, hvor du også kan orientere dig i de spørgsmål, der allerede er stillet og besvaret.
På Deltag Hvidovre kan du også se de fire forslag til nye skoledistrikter, der er sendt i høring hos forældrebestyrelser i daginstitutioner, skolebestyrelser og faglige organisationer til den 9. september.

Den 25. oktober træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om skoledistrikterne.
Du finder tidsplanen for skoledistriktsændringer og indskrivning her:
Tidsplan for ændring af skoledistrikter og indskrivning