Mål for erhvervsservice

Luk alle
Åbn alle

Byggesager vedr. industri- og lagerbygninger
Sagsbehandlingstid: 80 dage for nye ansøgninger fra den dato, hvor vi har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen er fuldt oplyst. Den forventede sagsbehandlingstid for sager modtaget efter 1. april 2023 er 40-50 dage. 
Opdatering af sagsbehandlingstider på hjemmesiden: Hvert kvartal

Byggesager vedr. etagebyggeri, erhverv
Sagsbehandlingstid: 85 dage for nye ansøgninger fra den dato, hvor vi har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen er fuldt oplyst. Den forventede sagsbehandlingstid for sager modtaget efter 1. april 2023 er 40-50 dage. 
Opdatering af sagsbehandlingstider på hjemmesiden: Hvert kvartal

 

Miljøgodkendelser for mindre miljøbelastende virksomheder
Sagsbehandlingstid: 130 dage
Opdatering af sagsbehandlingstider på hjemmesiden: Hvert år

Miljøgodkendelser for store og komplekse virksomheder
Sagsbehandlingstid: 200 dage
Opdatering af sagsbehandlingstider på hjemmesiden: Hvert år

Miljøgodkendelser for virksomheder, der omfattes af en branchebekendtgørelse (i første omgang maskinværksteder) - og dermed ikke fremover skal have en miljøgodkendelse
Sagsbehandlingstid: 28 dage (med mindre myndighederne gør indsigelse)
Opdatering af sagsbehandlingstider på hjemmesiden: Hvert år

Henvendelser til Jobcenter Hvidovre vedr. rekruttering
Svartid: Kontakt fra virksomhedskonsulent indenfor 24 timer på hverdage. Modtager tilbud om kandidater eller anden løsning inden for 72 timer på hverdage.

Generelle henvendelser til Jobcenter Hvidovre
Svartid: Inden for 72 timer på hverdage.

Mange af de lokale virksomheders medarbejdere er bosat i en anden kommune og det er medarbejderens bopælskommune, som er sagsbehandler i sager om sygedagpenge. Disse kommuner kan have andre svartider for sager om sygedagpenge.

Henvendelser til kommunens erhvervskontakt via hjemmesiden (Én indgang til kommunen for virksomheder) eller mail
Svartid: Inden for 24 timer på hverdage.

Formidling af opkvalificeringsmuligheder til arbejdsmarkedets behov
For at imødekomme lokale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft vil Jobcenteret være opsøgende, proaktive og have fokus på at opkvalificere den lokale arbejdsstyrke, så den matcher virksomhedernes behov.

Sparring og kurser
Der er fokus på at udvikle og formidle tilbud fra Erhvervshuset, der tager afsæt i lokale virksomheders behov. Der udvikles og formidles min. 4 målrettede tilbud om året.

Orientering om virksomhedsrettede tilbud og muligheder
Kommunens hjemmeside er opdateret med relevant og aktuel information, der har betydning for virksomhedernes forretningsdrift og udvikling.
Nyhedsbrevet Erhvervsnyt udkommer 6-8 gange om året. Her formidles aktuelle nyheder og tilbud fra kommunen og erhvervsfremmeaktører, som har væsentlig betydning for de lokale virksomheder fx information om teknologiudvikling, invitationer til deltagelse i udviklingsprojekter eller til dialog om lokale forhold, der har betydning for virksomhederne.

Der udsendes en velkomstmail med det væsentligste informationer til alle nye virksomheder indenfor den første måned de er flyttet til eller er startet op.

I 2015 indgik KL og den daværende regering en aftale om fælles servicemål for alle landets kommuner med konkrete sagsbehandlingstider inden for byggesager og miljøgodkendelser med relevans for erhvervslivet.

Hvidovre Kommune har på linje med flere kommuner i Hovedstadsregionen en meget høj byggeaktivitet. Disse kommuner har gennemsnitligt højere sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling end resten af landet.

I forhold til miljøgodkendelser, var Hvidovre Kommunes sagsbehandlingstid i 2019 kortere end KLs servicemål.
Hvidovre Kommunes mål er at matche KLs servicemål for både byggesager og miljøgodkendelser. Derfor foregår der et kontinuerligt arbejde med at nedsætte sagsbehandlingstiden for byggesager.