Jobcenter Hvidovre

Luk alle
Åbn alle

Jobcenter Hvidovres opgave er at bringe borgere i beskæftigelse eller uddannelse samt at servicere Hvidovre Kommunes virksomheder i forhold til beskæftigelse.

Jobcenter Hvidovre er opdelt i 6 afdelinger:

  • Jobservice - giver indsats til A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere.
  • Ungeenheden - hjælper borgere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse i uddannelse.
  • Sygedagpenge - giver indsats til sygemeldte ledige og sygemeldte i job.  
  • Plan & Indsats - dette er afdelingen for aktivering af ledige, jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb.
  • Beskæftigelsesafklaring & Fleksjob - giver indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalidender og personer i fleksjob eller på ledighedsydelse.
  • Job- & Virksomhedsindsats - giver service til lokale såvel som regionale virksomheder.  

Du kan henvende dig personligt, på mail eller telefon til jobcentret. Se kontakt længere nede på denne side.

På jobnet.dk kan du melde dig ledig og i beskæftigelse. Det er også her du skal oprette og vedligeholde dit CV, bekræfte at du er jobsøgende. På jobnet.dk kan du også finde ledige stillinger i hele Danmark.

Virksomheder kan bruge jobnet.dk til at rekruttere nye medarbejdere ved at søge i CV databasen.

Du kan altid finde de nyeste love for beskæftigelsesområdet på Retsinformations hjemmeside. Skriv "beskæftigelsesindsats" i søgefeltet.