Nye takster på genbrugspladsen

Januar |

Fremover bliver det lidt billigere for virksomhederne i Hvidovre at komme af med deres affald på genbrugspladsen. Amager Ressourcecenter (ARC), som blandt andet driver genbrugspladsen på Avedøreholmen 97, har nemlig ændret deres gebyrer, så de fleste virksomheder vil opleve reducerede takster i 2022.

Fra årsskiftet bortfaldt den hidtidige abonnementsordning, og omkostninger skal i stedet dækkes af virksomhedernes betaling per besøg på genbrugspladsen. Det vil ifølge ARC medføre reducerede samlede omkostninger for de fleste virksomheder.

De nye gebyrer ses nedenfor – tallet i parentes er den først foreslåede takst, som altså ikke gælder længere:

Betaling per besøg:

Personbil: 150 kr. (241,25)

Kassevogn: 195 kr. (241,25)

Ladvogn: 235 kr. (368,75)

Farligt affald, 0-10 kg: 140 kr. (127,50)

Farligt affald, 10-25 kg: 245 kr. (241,25)

 

De hidtil gældende abonnementsordninger bortfalder. Her var den tidligere foreslåede pris på 5.721 kr. for personbil, 14.111 kr. for kassevogn og 20.976 kr. for ladvogn. 

ARCs beslutning om at ændre gebyrstrukturen sker på grundlag af en afdækning af området foretaget i 2020 for at sikre kostægte gebyrer for virksomhederne.

Ændringen af gebyrstrukturen medfører også bedre mulighed for eventuelle kontrolindsatser og indblik i virksomhedernes brug af genbrugspladsen, affaldstyper og mængder.

Det er Amager Ressourcecenter, der fastsætter taksterne for erhvervslivets brug af genbrugspladsen og opkræver betaling direkte fra virksomhederne. Hvidovre Kommune skal dog godkende taksterne, hvilket Teknik og Miljøudvalget gjorde på sit sidste møde i 2021.

Som noget nyt kan man også betale for erhvervsadgang til genbrugspladsen med sin nummerplade.