Området omkring Rødovre Station

Ved at prioritere en udvikling af Rebæk Søpark Centret og Immerkær 42 sammen med Svend Aagesens Allé i kommuneplanen, vil der ske en tiltrængt fornyelse, navnlig på butikscentrets område og ved forarealerne til Rødovre Station. En udvikling af infrastrukturen kan være med til at understøtte udviklingen, og bliver forstærket af en kommende BRT-linje langs Avedøre Havnevej.

Der er mange muligheder for at indtænke elementer, der giver noget tilbage til byen i dette område. Det kunne f.eks. være en mere attraktiv ankomst fra stationen, nye rekreative forbindelser mellem stationsområdet til Rebæk Søpark osv. I planlægningen for Rebæk Søpark Centret indarbejdes der en mulighed for at etablere nye sportsfaciliteter og parkeringsanlæg, mens arealerne til butikker reduceres. Der arbejdes med boliger placeret mod øst, herunder i et boligtårn i op til 12 etager.

Ejendommene på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé betragtes som ét samlet udviklingsområde, hvor der er mulighed for at planlægge for boliger i form af rækkehuse og etageboliger i to og tre etager, eller alternativt ikke-generende erhverv som kontorer, lager og lignende. Ny bebyggelse kan både etableres som én samlet eller flere adskilte bebyggelser.

Området vest for Rebæk Sø har i Kommuneplan 2016 været udlagt til blandet byområde, men bliver med Kommuneplan 2021 ændret til rekreativt område sammen med resten af Rebæk Søpark.