Byudviklingsområder

Hvidovre er næsten fuldt udbygget, men ikke færdigt udviklet. Med udpegningen af 10 nye byudviklingsområder skaber vi rammerne for et mere varieret boligudbud i Hvidovre Kommune.