Plads i SFO

Luk alle
Åbn alle

Der er pladsgaranti til SFO i Hvidovre. Når barnet er blevet tilbudt en SFO-plads, anses pladsgarantien for opfyldt.
Fordelingen af pladser på den enkelte SFO foregår i et samarbejde mellem skolelederen og den faglige leder af SFO’en.
Hovedreglen er, at barnet bliver tildelt en plads i den SFO, der er tilknyttet den klasse, som barnet går eller skal gå i.

Børn med bopæl i Hvidovre får SFO plads i deres skoledistrikt. Et barn, der skal starte i børnehaveklasse eller i første klasse i én af Hvidovre Kommunes skoler, har førsteprioritet til en SFO-plads i skoledistriktet.

Børn fra andre kommuner end Hvidovre, som ikke går i en skole i Hvidovre, men som ønsker en SFO-plads i Hvidovre, kan blive tilbudt en SFO-plads i hele kommunen. Barnet vil blive tilbudt en plads, hvor der er mulighed for det, og ikke under hensyntagen til et bestemt distrikt.

Forældre får besked om optagelse på SFO fra skolen. Det er også skolen der giver besked til Pladsanvisningen, som administrerer ind- og udmeldinger.

Der er mulighed for at blive optaget på en SFO i en anden kommune end sin bopælskommune. Man skal have et betalingstilsagn fra sin bopælskommune. Bopælskommunen forpligtiger sig derved til at ville betale ”sin egen” SFO-takst til den anden kommune. En eventuel difference i taksten skal forældrene selv betale.

Hvis et Hvidovre-barn ønskes optaget i en SFO i en anden kommune, er det Pladsanvisningen i Hvidovre, der giver betalingstilsagnet.

Hvis du er forælder til et barn, og du ønsker at benytte det frie skolevalg, er der i Hovedstaden indgået en aftale, der betyder, at du ikke skal bede om betalingstilsagn. Dette gælder for følgende kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby eller Vallensbæk kommune.

Dit barn kan gå i SFO med forældrebetaling, hvis du har forældreorlov. Du kan også melde dit barn ud under forældreorloven.
Når du igen ønsker dit barn tilbage i SFO, skal du henvende dig på skolen. Der er dog ikke garanti for, at dit barn kan få plads i den samme SFO som før forældreorloven.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud under forældreorloven, hvis den samlede husstandsindkomst er så lav i perioden, at du er berettiget til det. 

Du kan læse mere om økonomisk fripladstilskud på borger.dk (nyt vindue).
Du har også mulighed for at kontakte pladsanvisningen.