Hvidovre kommune er i gang med at ændre skoledistrikterne frem mod skolestart i august 2023.

Du kan se en tidsplan for ændring af skoledistrikterne her (nyt vindue).  

Luk alle
Åbn alle

Der er undervisningspligt fra dét kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Indskrivning til skolestart foregår i december, kalenderåret før.

Forældre får besked igennem deres daginstitution og på Aula, ved opslag på Hvidovre Kommunes hjemmeside eller i annoncer i Hvidovre Avis.

I slutningen af december har forældre med børn på 5 år pligt til at indskrive deres barn til skolestart til det følgende skoleår. Link til indskrivningen kan findes på forsiden af Hvidovre Kommunes hjemmeside eller fra borger.dk, hvor man logger sig på med NemId.
Linket er åbent for adgang i tre uger.

For det kommende skoleår 2023-2024 er der indskrivning i uge 51-52 i 2022 og i uge 1 i 2023, fra mandag den 19. december 2022 kl. 08.00 til søndag den 8. januar 2023 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn tidligere end normalt – fordi du mener det er klar til at komme i skole – skal du kontakte Center for Skole og Uddannelse. Her kan vi oprette dit barn i systemet, så du har mulighed for at indskrive barnet tidligere end det er fyldt 5 år.

Vi anbefaler at du kontakter den kommende skole, for at få en afklarende samtale om en eventuel tidlig skolestart. Tilsvarende er det en god idé at have en afklarende samtale med daginstitutionen.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en tjek-liste, der kan være vejledende for om dit barn er skoleparat. Her kan du kan læse dokumentet om kompetencer til tidlig skolestart (pdf).

Den kommende skole, distriktsskolen, finder du på vejoversigten. Dit barns bopælsadresse er afgørende for hvilken distriktsskole I er tilknyttet.

 

Efter indskrivningen arbejder Center for Skole og Uddannelse med at få fordelt alle børn til alle skolerne.

I starten af februar bliver alle børn fordelt. Hvor forældre har ønsket at benytte det frie skolevalg, vil børnene blive fordelt efter følgende kriterier, der er besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget:

  • Distriktsbørn og søskende til børn, som allerede går på skolen og som går der, når det nye skoleår starter, er garanteret en plads og optages først på distriktsskolen. Børn i sammenbragte familier betragtes også som søskende.
  • Børn fra andre distrikter optages, hvis der stadig er plads på skolen (gennemsnitlig 24 elever pr. klasse).
  • Børn fra andre kommuner optages, hvis der stadig er plads. Børn med bopæl i Hvidovre har fortrinsret til at blive optaget.

Center for Skole og Uddannelse sender afslag ud til de forældre, der ikke har fået deres ønsker opfyldt. De har mulighed for, i fire uger herefter, at klage over afslaget.

De børn, der bliver optaget på deres ønskede skole og SFO, vil få brev fra skolen i starten af februar, og før vinterferien i uge 7.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler forældrenes indkomne klager (på afslag på frit skolevalg) i starten af april. Udvalgets afgørelse kan ikke ankes.

Herefter er årets indskrivningsprocedure afsluttet, og børnene starter i SFO første hverdag i maj.

Det er skolelederen, der afgør, hvilken SFO og hvilken klasse, barnet kommer i. Man forsøger i videst muligt omfang at få det til at passe sammen.
Dette har baggrund i folkeskolelovens §45 om skolelederens kompetence (nyt vindue).