Hjælpemidler

Ansøg om kontinenshjælpemidler (bleer, stomi, uridom og kateter)

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler 

Ansøg om tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning

Hjælpemidler bevilges efter Servicelovens §112. Der ydes støtte til hjælpemidler hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv. Hjælpemidler som skal anvendes som arbejdsredskab på en arbejdsplads kan ikke ydes efter servicelovens § 112. 

Når du søger om et hjælpemiddel vil en terapeut aflægge dig et besøg for at snakke med dig om din ansøgning, og derudfra kunne vurdere om du er berettiget til hjælpemidlet. Du skal desuden også være udredt af en læge før at Hvidovre Kommune kan træffe en afgørelse i din sag.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for om du kan få bevilget et hjælpemiddel. 

Luk alle
Åbn alle

Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder: 

 • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
 • Hjælpemidler til mobilitet (albuestok, rollator, kørestol mv.)
 • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol, særligt bestik mv.)
 • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån og vi genbruger dem via vores depotfunktion.  

Der findes mange forskellige kropsbårne / personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan fx være:

 • Fodtøj ved væsentlig forskellig fodstørrelse
 • Brokbandager
 • Brystproteser og parykker
 • Diabetes testmateriale
 • Håndleds-, ankel- og knæbandager
 • Kompressionsstrømper og korsetter
 • Ortopædisk fodindlæg, fodtøj, skinner og fodkapsler
 • Proteser

Du kan læse mere om de forskellige kropsbårne / personlige hjælpemidler her: