Fleksibel pasningsordning

Luk alle
Åbn alle

Du kan som forælder sammensætte en fleksibel pasningsordning til dit barn, som består af et dagtilbud og privat børnepasning.

Den private børnepasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Kombinationen af deltidsplads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud og privat børnepasning kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads på 51,5 timer om ugen. Det er kun muligt at søge om privat børnepasning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Timetallet i institutionen opgøres over fire uger og kan altså variere fra uge til uge, men må gennemsnitligt set ikke overstige det aftalte timetal.

Ansøgningen sendes til pladsanvisningen sammen med dokumentation for, at der er et pasningsbehov, som ligger udover det, som et almindelig dagtilbud kan tilbyde. Dokumentationen skal bestå af et arbejdstidsskema eller en erklæring fra arbejdsgiver om forælderens arbejdstid. Der kan kun ansøges om støtte til privat pasning i tidsrum, hvor ingen forældre eller eventuel samlever selv kan passe barnet på grund af arbejde.

I ansøgningen skal der noteres, hvor mange timers privat pasning om ugen der ansøges om samt dokumentation for den private pasningsordning. Er der tale om en nyopstartet børnepasser, skal denne godkendes af Center for Børn og Familier. Det er ikke muligt at søge om en fleksibel pasningsordning, hvis dit barn er optaget i et 30-timers sprogstimuleringstilbud.

Opsigelse af en fleksibel pasningsordning og overgang til fuldtidsplads i et dagtilbud kan ske ved henvendelse til pladsanvisningen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis der er ændringer i pasningsbehovet, fx på grund af nye arbejdstider, skal du give besked til Pladsanvisningen hurtigst muligt og senest to uger før de nye arbejdstider træder i kraft. Ønsker du at udvide den fleksible pasningsordning skal du sende ny pasningsaftale.

Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid i dagtilbuddet.

Tilskuddet afhænger af timeantallet.

Du skal selv finde en privat pasningsordning. Hvidovre Kommune skal godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Lønnen til den private børnepasser fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den private børnepasser.