Læring og tilsyn

 • Hvidovre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle daginstitutioner, dagplejere og private pasningsordninger i kommunen.

  Læs mere
 • Den styrkede pædagogiske læreplan er det fælles pædagogisk grundlag som alle dagtilbud arbejder ud fra i forhold til at sikre børns trivsel, læring...

  Læs mere
 • Alle dagtilbud og dagplejen arbejder med udgangspunkt i den nye styrkede læreplan. Den er bygget op omkring 6 temaer (her under 12 pædagogiske mål)...

  Læs mere
 • På denne side kan du læse om hvordan Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med børns sprog. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan h...

  Læs mere