Tilsyn i dagtilbud

Luk alle
Åbn alle

Center for Børn og Familier gennemfører og har ansvaret for det pædagogiske tilsyn i kommunens daginstitutioner. Tilsynet omfatter alle former for institutioner, hvori der indgår kommunal finansiering. Det vil sige, kommunal og privat dagpleje, kommunale, selvejende og private institutioner for børn op til skolealderen, samt private pasningsordninger.

Hvidovre Kommune skal også føre tilsyn med børn, som bor i kommunen, men går i institution i en anden kommune. Hvidovre Kommune har desuden pligt til at føre tilsyn med private pasningsordninger, hvor der passes flere end to børn, selvom der ikke indgår offentligt tilskud.
Det lovbestemte pædagogiske tilsyn består af det planlagte pædagogiske tilsyn, der gennemføres hvert andet år, uanmeldte tilsyn og kontinuerligt samarbejde med daginstitutionerne.

Det pædagogiske tilsyn sker på baggrund af "Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0 - 6 års området", og er uddybet i et koncept, der består af følgende:

  • En procedurebeskrivelse for anmeldt pædagogisk tilsyn, der beskriver den proces, som gennemføres i forbindelse med hvert enkelt tilsyn.
  • Ramme for tilsyn med dagtilbud for børn på 0-6 år.
  • Ramme for observationsbesøg i forbindelse med tilsynet, der beskriver hvad den tilsynsførende pædagogiske konsulent fokuserer på ved sit tilsynsbesøg.
  • En skabelon for konklusion på tilsynet, som den tilsynsførende pædagogiske konsulent skriver på baggrund af tilsynet.

Procedurebeskrivelse for anmeldt tilsyn med dagtilbud for børn på 0-6 år (pdf)

Ramme for tilsyn med dagtilbud for børn på 0- 6 år (pdf)

Ramme for observationsbesøg (pdf)

Skabelon for konklusion på pædagogisk tilsyn(pdf)

Udover det pædagogiske tilsyn er kommunen forpligtet til at føre følgende tilsyn:

  • Et økonomisk tilsyn, der varetages af Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Økonomi og Analyse
  • Et bygningstilsyn, der varetages af Center for Trafik og Ejendomme
  • Et hygiejnetilsyn, der varetages af Center for Børn og Familier, Sundhedsplejen
  • Et legepladstilsyn, der varetages af en ekstern certificeret legepladsinspektør

Udover de lovpligtige tilsyn fører Hvidovre Kommune også tilsyn med daginstitutionernes sygefravær. Herudover varetager Hovedstadens Beredskab brandtilsyn.