Dit ansvar som grundejer

Forsyningens ansvar

Regnvand er spildevand så snart det har været i kontakt med en overflade som f.eks. et tag eller et vejareal. Det er som udgangspunkt HOFOR, der er ansvarlig for håndtering af regnvandet, så det ikke forårsager gener eller skader, og det gøres primært via afledning til kloakken. Kloakken er dimensioneret til at klare hverdagsregn, men forsyningen er ikke ansvarlig for at håndtere ekstreme regnhændelser som skybrud, hvor der falder mere end 15 mm vand på 30 min.

Oplever du problemer i det fælleskloaksystem, eller er du i tvivl, om et problem med kloakken ligger hos dig eller i det fælles kloaksystem, skal du ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 3395 3395 (Mandag – fredag kl. 08:30-14:30). HOFORs vagtstation kan kontaktes uden for åbningstiden på telefon: 3888 2424

Dit ansvar

Som boligejer har du ansvar for at beskytte din kælder mod oversvømmelser fra kloakken, og det er også dit ansvar, at vand fra oversvømmelser på din grund ikke løber ind i huset eller ledes videre til nabogrunde. Kommunen har derfor lavet en pjece, hvor der er samlet nogle forslag til klimasikringsløsninger, der kan spare dig penge, give haven mere liv og gøre dig klar til en våd fremtid.

Kommunens ansvar

Kommunen skal gennem kommuneplanlægning, rammer og retningslinjer i lokalplaner sikre at byggeri og anlæg ikke trues af oversvømmelser, hverken på kort eller lang sigt.

Klimatilpasningsplanen bliver omsat til praksis i kommuneplan og udmøntet i lokalplanerne. Kortlægningen af de oversvømmelsestruede områder er et nødvendigt redskab, der gør det muligt at placere bebyggelser, veje og anlæg hensigtsmæssigt i fremtiden. Det vil blive lettere at prioritere arealers anvendelse og gøre det muligt at udpege områder som egner sig til at opbevare vand, f.eks. i tilfælde af skybrud, stormflod mv.

Kommunen sætter rammerne for det serviceniveau, som vi skal opretholde i givne situationer. Det er også kommunens opgave at have et beredskab for håndtering af særlige udfordrende situationer ved fx stormflod. Der er udarbejdet en beredskabsplan, der i detaljer redegør for beredskabets rolle.