Affald fra etageejendomme og kommunale institutioner