§3 dispensation til etablering af et dige i Vigerslevparken

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, til etablering af et dige i Vigerslevparken. Diget skal etableres som en del af skybrudssikring, som en del af kapacitetsprojektet Harrestrup å.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
2. februar 2024