Høring af nyt regulativ for jord

Miljø og Klima |

Regulativet opstiller regler for håndtering af jord, som er affald, herunder grundlag for gebyropkrævning for anvisning af jord, som er erhvervsaffald.

Regulativudkastet skal, jf. bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører § 7 stk. 1, før endelig vedtagelse, i mindst 4 ugers offentlig høring. Kommunalbestyrelsen i Hvidovre, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, har den 20. december 2022 godkendt at udkastet sendes i høring.

Offentlig høring

Udkast til regulativ for jord er i offentlig høring fra den 9. februar til 9. marts 2023. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Der er et link til regulativudkastet her på siden.

Du bedes sende eventuelle høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
9. februar 2023 til 9. marts 2023
calender Frist for høringssvar
9. marts 2023
hear Relaterede Materialer