Forslag til Lokalplan 151 for seniorbofælleskab på Hvidovrevej 80

Lokalplan |
Luftfoto af området omkring Hvidovrevej 80 Luftfoto af området omkring Hvidovrevej 80

Baggrund og formål med lokalplanen

På baggrund af en konkret henvendelse om et seniorboligprojekt på Hvidovrevej 80 ønsker Kommunalbestyrelsen med denne lokalplan at muliggøre, at området omdannes til et boligområde. Lokalplanen giver mulighed for at de nuværende erhvervsbygninger omdannes til et seniorbofællesskab med 63 lejligheder og fællesarealer for beboerne i form af fælleshus, fitnessområde, orangeri og taghave. De to oprindelige hovedbygninger på grunden udbygges, så den sydlige bygning hæves fra to til tre etager og med et fodaftryk, som spejler den nordliges. Samtidig tilføjes en ekstra etage til den nordlige bygning, så den samlet kommer op i fire etager.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslaget vil være i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. februar 2023 til 8. marts 2023.

Vi vil gerne høre, hvad du mener om planforslaget. Der er derfor mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Disse bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Du kan indsende dine bemærkninger her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:
Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 8. marts 2023.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Borgermødet finder sted i Strungesalen på Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre, den 22. februar 2023, i tidsrummet kl. 19.00 - 21-00.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen gælder for et mindre afgrænset område. Og der vurderes ikke at fremkomme nye oplysninger gennem en miljøvurdering. Lokalplanen fastlægger alene anvendelsen samt mindre bygningsomdannelser af et mindre område på lokalt plan. Planen muliggør ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Print
Info
Type
Høring
Høringsperiode
8. februar 2023 til 8. marts 2023
calender Frist for høringssvar
8. marts 2023

Høringssvar

Stella | 05-03-2023 17:55:53
Bevar RFC
Jeg er imod forslaget om seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80. Bevar og beskyt den omtanke for kulturel mangfoldighed som Run for Cover tilbyder. I butikken er der kurser, hvor kursisterne er alt fra 12 år gamle til helt ældre seniorer. Der er plads til alle og der er en kulturel udveksling af helt usammenlignelig karakter. Jeg føler det ville være et kulturelt tab for byen helt overordnet, hvis de blev smidt på gaden.
Afdeling 8 | 04-03-2023 15:10:43
Vojensvej 8-18
2610 Rødovre
Vedr. indsigelse overfor lokalplan nr. 151 – seniorfællesskab på Hvidovrevej 80, Rødovre
På vegne af beboerne i afdeling 8, Hvidovrebo, gøres der hermed indsigelse over for Hvidovre kommunes lokalplan nr. 151. Grundlaget for indsigelsen er følgende: - Lokalplanens omfang, placering og arkitektur vil påvirke afdelingens lysforhold væsentligt. Det skyldes, at der skal opføres en ekstra etage på bygningerne, således at den maksimale højde bliver 15 meter. Selvom kommunen har beregnet, at bygningerne ikke vil påvirke sollyset i forhold til lejlighederne i afdeling 8, vil højere bygninger og mindre himmel alligevel medvirke til en reduceret lyseffekt i forhold til lejligheder og arealerne. Derfor ønskes bygningernes nuværende højde bevaret. Dette skal også ses i lyset af Hvidovre Kommunes vedtagelse af lokalplan nr. 147 (opførelsen af et højhus med 15 etager ved Kløverprisvej og Hvidovrevej), som vil begrænse lyset yderligere i afdeling 8. - Lokalplanen indebærer en opførelse af en tagterrasse med orangeri. Denne tagterrasse vil være til gene for beboerne i afdeling 8, idet en sådan terrasse vil medføre støj- og lydgener, når den benyttes af seniorfællesskabet. Endvidere vil seniorfællesskabet have mulighed for at kigge ned i flere af lejlighederne i afdelingen. På baggrund af disse forhold vil det være mest hensigtsmæssigt for afdeling 8, at tagterrasse bliver omplaceret, såfremt lokalplanen vedtages. Vi foreslår derfor, at terrassen forbliver i den af lokalplanens anførte bygning, men at den omplaceres, så terrassen vender ud til Hvidovrevej. Med venlig hilsen Bestyrelsen i afdeling 8, Hvidovrebo
Martin | 03-03-2023 16:14:08
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Høringssvar til forslag om ændring af lokalplan 151
Glostrup kommune fremsender vedhæftede høringssvar om forslag til lokalplan 151
Victor Jonas | 23-02-2023 22:04:12
Østre Havnevej 37
5700 Svendborg
Forkert valg af placering
Jeg synes de virksomheder som er beliggende i området er et ansigt udadtil for Hvidovre Kommune, især når vi snakker kultur. Det vil være en forkert prioritering og tilgodese et projekt som fint kan finde en anden billigenhed frem for et miljø som er velkendt og anerkendt med mange år på bagen. God beslutning fra kommunen med en høring så de kan se hvor mange som ikke bagger op om deres idé om, at gøre fjerne kultur og virksomheder. Kultur lever længere end mennekser og gavner mere.
Simon | 23-02-2023 10:37:56
Katastrofe for kulturen
At mindre virksomheder i lokalerne som Run For Cover må lukke vil være en katastrofe. Butikken er en kulturinstitution, der rækker langt længere ud end de varer, de sælger i butikken. Butikken står for podcasts, udgiver musik, sælger vinyler, maling og kunst, der alt sammen giver et bidrag til kultur, som man ikke finder andre steder.
Søren | 23-02-2023 07:43:33
Hvor ærgerligt
Det gør mig trist når jeg erfarer at butikken Run for Cover ikke kan blive i eksisterende lokaler såfremt lokalplanen gennemføres. Hånden på hjertet så er der ikke særligt attraktivt at til komme til Hvidovre for at handle. Hvis der skal tiltrækkes udenbys kunder til Hvidovre så skal der satses på specielle butikker med et anderledes eller unikt udvalg. I denne kategori finder vi Run for Cover og på den baggrund ville det være ærgerligt og dumt at lukke denne mulighed for alle os der ynder at handle der. Run for Cover er en kulturel højborg der samtidigt generere omsætningen i lokalmiljøet. Så en nedlukning er ikke særlig gennemtænkt.
Toni | 22-02-2023 20:06:27
Ild(sjæl)en slukkes, når penge og udvikling for udviklingen skyld, vinder. Red lokalmiljøet.
Når alt med liv bliver revet ned, så mister vi bidder af vores kultur, historie og nerve. Vi har brug for butikker som bl.a. Run For Cover, og de mange andre små firmaer og butikker. Der er plads andetsteds, så de kan bevares <3
Jonas | 22-02-2023 19:52:58
Red RFC
Jeg vil på det stærkeste appelere for at bevare butikken Run For Cover, som igennem mange års arbejde er blevet et samlingspunkt og en kulturinstitution i dansk hip hop, med kæmpe betydning for tusindvis af unge og (lidt) ældre.
Eske | 22-02-2023 10:48:20
Hvad med kulturen?
Stor fejl at nedlægge de arbejdspladser som huserer på adressen. Mindre lokale virksomheder er med til at danne vigtig lukal kultur og modvirker gentrificering!
Stine | 22-02-2023 10:37:38
Bevar Run For Cover
Run For Cover er en af de helt unikke, originale og sjældne butikker. Det er et samlingspunkt for en hel kultur. Et mødested for et utal af kreative mennesker i alle aldersgrupper. Et sted fyldt med hjertevarme og et super passioneret personale. Udover at være butik, står Run For Cover også for en masse sociale arrangementer og tilbud, som fx. workshops, koncerter og foredrag. Det er en yndlings butik for så mange, og et super vigtig kultursted. Det ville være et kæmpe tab for lokalmiljøet hvis ikke den består.
Kim N.K. Sørensen | 22-02-2023 08:55:37
Kim N.K.Sørensen
RFC skal bevares! Så mange kunstneriske sjæle bliver fodret af deres super gode butik. Find et andet sted please.
Kasper Beckmann | 22-02-2023 07:35:23
Hedemarksvej
2620 Albertslund
Nej tak
Nej tak til den plan.. I har så mange andre steder til at bygge på.. Lad nu de gode originale forretninger være og byg et andet sted..
Lene | 22-02-2023 07:27:03
Bevar RFC
Uendeligt trist, om en så vigtig butik som RFC bliver lukket, der må være andre steder at bygge ældreboliger. RFC trækker kunder, i alle aldre, fra alle dele af Sjælland, special butikker er snart et særsyn, og de bør bevares.
Martin | 22-02-2023 06:59:23
Nej tak til ældreboliger
Jeg er klart imod at lave nye ældreboliger på Hvidovrevej 80. Jeg kommer selv i Run For Cover, som er en helt ekstraordinær specielbutik med sjæl og nærvær som man ikke møder andre steder i disse moderne tider. At rive det ned for at bygge ældreboliger ville være mere end synd. Håber virkelig at I finder et andet sted til dem og bevarer Danmarks sejeste undergrundsbutik.
Adam | 21-02-2023 22:05:59
Adam komergaard
Ikk fjern lokalerne de er vigtige for mange mennesker ikke kun den der har butikker der. Der er mange andre steder man kan bygge senior hjem
Toke | 21-02-2023 20:43:27
Bevar kulturinstitutionen RFC
Run For Cover er et samlingspunkt og et tilløbsstykke for en hel kultur. Folk valfarter fra hele Sjælland, ja Danmark for at tage del i deres bidrag til kulturen. De tilbyder bl.a. workshops for unge som gamle der søger hjælp til den kreative udfoldelse. Run For Cover er en uundværlig institution og det vil være et kæmpe tab for området, hvis de skulle blive smidt ud.
Johannes von Eyben | 21-02-2023 19:17:53
RFC er en kulturinstitution
RFC er en af de få butikker jeg kontinuerligt benytter mig af fysisk. Det meste andet kan købes på nettet og jeg foretrække oftest i rig og mag at kunne foretage køb af ting og sager, men når det kommer til musik, kunst og graffiti vil den fysiske RFC butik ikke kunne slås. Søde medarbejdere og et overdådigt undergrunds-kultursmekka der gemmer sig der omme bag Hvidovrevej ville være en skændsel at fjerne.
Jesper | 21-02-2023 19:13:06
Der var en gang …
Hvor det at komme i en special butik, faktisk ikke var særlig specielt. Man gik til slagteren efter kød, i pølsevognen for en pølle, til isenkræmmeren efter diverse. På den omtalte adresse ligger et unikum af en speciel forretning, der har opbygget sin relevans mens alt andet specielt er blevet et levn fra fortiden. Run for cover er for en subkultur, de skoler der køber grej, de kreative individer, hvad Illum var for herskabet, Nørregaard på Strøget for de fin kulturelle, Mash for de selvfede, hvad Bjarke ingels er for folk uden stil, legendarisk u-undværlig. Jeg ved der er flere penge i det andet lort, og money talks! Håber min lille stemme kan flytte en beslutning, hvis ik, fred være med det. Jeg nyder mig selv i spejlet hver morgen, gør du?! 🌞
Frederik | 21-02-2023 18:45:08
Bevar rfc
Run for cover er en hamrende vigtig for enormt mange mennesker. En butik med sjæl og hjerteblod der bidrager helt vildt positivt til kreative sjæle. Det skal på ingen måde fjernes - men derimod skal der værnes om sådan en betydningsfuld butik. BEVAR RUN FOR COVER
Lasse | 21-02-2023 18:44:09
Bevar Buttikkerne
Run for cover og de andre buttiker er uundværlige og betyder rigtig meget for så mange mennesker, at det ville få stor betydning for området, de handlende og besøgende. Håber ikke det bliver aktuelt, med en fremtid uden Run for cover på adressen.
May Riis | 21-02-2023 18:08:43
Bevar de lokale butikker!
Jeg har handlet i runforcover mange gange, og elsker deres butik. Har flere gange spurgt om de ikke kan lave nogle flere butikker, syntes det ville være meget synd vis vi mistede den. Derfor skriver jeg under. Fra May Bevar Rfc!
Rasmus | 21-02-2023 18:04:15
Hold de små erhver kørende
Behold de lokale butikker. Rødovre og Hvidovre er kedelige nok i forvejen. Der er snart intet lokalt liv i form at små lokale erhverv. Der er i nær fremtid kun centre hvor erhvervsdrivende må betale en stor udgift for huslejen og den ekstra regning havner altid hos forbrugerne som derved ikke længere har råd til at handle der og de små erhverv dør ud. Bolig har vi derimod rigeligt af i Rødovre og Hvidovre i forvejen
Thomas | 21-02-2023 17:37:38
Bevar de små lokale butikker
Hvis vi i Hvidovre skal handle lokalt, så kræver det også at der er nogle butikker at handle i. Bevar de små butikker og virksomheder. De holder Hvidovre i gang!
Frank | 21-02-2023 17:16:06
Nej til nyt byggeri
Bevar det unikke område. Nej til højhuse og menneskesiloer
Torben | 21-02-2023 17:14:04
Når småerhverv smides ud ødelægges diversiteten
Det vil være en katastrofe lokalmiljøet hvis endnu mere småerhverv tvinges til at flytte. Det er småerhverv der skaber liv til bydelen. Hvis kommunen ønsker en sove-kommune uden liv og diversitet er de godt på vej til at få det, hvis dette forslag vedtages. På Hvidovrevej 80 ligger bl.a. Run For Cover, som i over 20 år har formidlet hiphop-kultur. Det fungerer både som butik men i den grad også som et samlingssted for hiphop-kulturen. Ja faktisk fungerer det som lige dele butik og kulturhus med foredrag, koncerter og tegneundervisning og meget mere. Der findes småerhverv der reparerer musikinstrumenter, en lille sirupfabrik og meget andet spændende. Så Hvidovre/Rødovre er godt på vej til at blive meget mere trist hvis man skubber små specialerhverv længere ud af byen.
Selina | 21-02-2023 15:56:45
Selina Damsgaard Christiansen
Run 4 cover er et samlingspunkt på hiphop/street kulturen, både hvad omhandler musik men også grafittikulturen. Kulturer som klart mangler tilhørssteder, også ude af København.
Oskar | 21-02-2023 15:17:34
BEVAR RFC
At miste run for cover ville være en skandale i for dansk hiphop kultur. Butikken må og skal bevares
Mads | 21-02-2023 14:51:42
Kultur skal leve!
Run For Cover der huser i bygningen er en bannerfører for en ellers døende kultur hvor dygtige medarbejdere vejleder og inspirere både unge og gamle på et tårnhøjt niveau. Folk der, som jeg, bor på Vestegnen men også folk der rejser langvejs fra for det de har at byde på. Både af produkter, eksperter og det rum det hele foregår i. Der snakkes så meget om tabet af de små specialbutikker med en høj kvalitetsbevidsthed. Hvor det handler om kunderne og deres specifikke behov. Kunder fra hele Danmark får her oplevelser de ikke får i store kæder og centre. Der laves arrangementer med en stor inkludering. En "open mind" filosofi hvor alle kan få lov at være med på trods af alder, køn og etnicitet. Mormor kan få lov at udfolde sin kreative evner med tusch på skrive kurser med sit barnbarn og jeg kan tage min Far med ned og købe vinylplader fra hele verden. Mens jeg får en snak med folk der brænder for kunst og kultur. Den lavthængenede frugt ville være at se sig sure på ungdommen med spraydåserne. I stedet for at omfavne det at have et sted i Rødovre/Hvidovre hvor både børn, unge og ældre kan mødes under samme tag og dyrke en kultur med så mange muligheder. I et rum hvor alle kan få den rigtige vejledning og på den måde danne sig som mennesker i et stort fællesskab. Jeg siger NEJ til lukning af små kvalitetsbevidste butikker og firmaer på Vestegnen. Kultur skal leve!
Michael | 21-02-2023 14:40:57
Run for cover
Vil være super ærgerligt og en katastrofe for de firmaer der er der. Run for cover har gjort og gør meget for folk i det miljø. Kommer jævnligt i den og ville være ked af som så mange andre hvis den ikke består på adressen
Jens-Peter Brask | 21-02-2023 14:33:00
Ikke i orden
Vil være en stor fejl ikke at lade din forretninger der ligger der blive.
Jesper Nyboe | 21-02-2023 14:04:55
Det er en katastrofe
Bygningerne indeholder en række virksomheder der er vigtige og gør meget for lokalmiljøet. At smide dem ud er en katastrofe for lokalmiljøets kultur og mange lokales arbejdspladser.
Jacob | 15-02-2023 13:44:34
Protest mod forslaget om omlægning af lokalplanen
Kære By- og Planudvalg, Vedr. Lokalplan 151 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80, Sagsnummer 22/30975 Samtlige erhvervsdrivende på Hvidovrevej 80, samt en masse naboer i området, protesterer hermed mod forslaget omkring ændring i lokalplanen for ejendommen - se venligst vedhæftede: (Der er desuden vedlagt 127 underskrifter til høringssvaret, som ikke offentliggøres på høringsportalen)
Svend | 09-02-2023 14:39:45
Nej tak, til en ekstra etage på bygningerne!
Hvis bygningerne laves højere, vil det ødelægge udsigten og sollys-forhold for alle som bor på Hvidovrevej 76x. Det er urimeligt. Nej tak, til at bo uden sollys. Tænk dog på beboerne i 76x. Det' en "ommer"!
Kim | 08-02-2023 20:54:26
Væsentlige overvejelser ift. lokalplan 151
Der bør ikke bygges højere, man har allerede begået årtiers dumhed ved at ville bebygge området på den anden side af S-togsbanen i højden, og nu vil man i endnu højere grad smadre den smule friske luft og plads beboerne i området har. Der er voldsomt mange problemer med kunder fra Run for Cover der afprøver deres grafitti på de omkringliggende bygninger, men det er stadigt bedre end at få endnu flere høje bygninger. Man har åbenlyst ingen omtanke haft for de skatteborgere der allerede bor i området. PS: Området har stadig ikke fjernvarme, på trods af at det for længst blev lovet at det skulle have været etableret i 2018 - så det bliver ikke særligt pensionistvenligt i energiregninger.
Julie | 08-02-2023 12:57:43
Ærgerligt at gøre de virksomheder hjemløse
Jeg mener ikke at hvidovrevej 80 bør bygges om til seniorboliger. De virksomheder med adressen lige nu, gør noget godt for området, både for unge og for ældre og der er et sted for socialt udsatte, hvilket jeg støtter 100 procent op om. Det ville være en skam, hvis de ikke har deres sted længere. Desuden ville jeg være ked af at bygningerne bliver højere end de er nu. Alt er meget tæt i Hvidovre og ved at bygge op til 4 etager, vil det fremstå endnu mere kompakt. Jeg stemmer nej tak til forslaget.