Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring

Affald og genbrug |

I det nuværende affaldsregulativ, der senest er opdateret i 2022, er der beklageligvis optrykt en fejl ift. reglerne for anbringelse af haveaffaldsbeholdere. Denne fejl ønsker Center for Trafik og Ejendomme nu at rette op på ved at revidere affaldsregulativet. Konkret betyder det, at ændringen skal sendes i offentlig høring på kommunens hjemmeside i december måned, med henblik på at rette følgende:

I regulativet for husholdningsaffald ønsker Hvidovre Kommune at tilføje under §20.6 omkring anbringelse af beholdere, at haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til skel inden kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Ligeledes nævnes det i bilag 2, omkring adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere, at haveaffaldsbeholdere samt sække og løst haveaffald altid skal stilles ud til skel.

Reglen om at haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til skel på afhentningsdagen har tidligere været indskrevet i regulativet for husholdningsaffald, men blev ved en fejl slettet ifm. seneste opdatering i 2022. Der er således ikke tale om serviceforringelser, men blot en tilbagevenden til den sædvanlige praksis.

Høringsperiode

Forslag til regulativ for husholdningsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. december 2023 til den 4. januar 2024. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativerne skal senest den 4. januar 2024 angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

Info
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.