Optag af Harrestrup å som vandløb i offentlig høring

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Kommunalbestyrelsen beslutter at registrere Harrestrup å som offentligt vandløb, baseret på Aftale om Harrestrup Å samarbejdet af 10 juni 2014. Hvidovre Kommune indgik den 10. juni 2014 en samarbejdsaftale med 9 øvrige kommuner for at arbejde for en fælles styring af kapaciteten i Harrestrup Å med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet og optimal udnyttelse. Optagelsen af strækningen på de 79 meter som offentligt vandløb i Hvidovre Kommune er foranlediget af dette samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af et nyt, fælles vandløbsregulativ.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i §62 i Vandløbsloven (LBK nr. nr 1217 af 25/11/2019).

Høringsperiode

Optagelse af de 79 meter af Harrestrup å er i offentlig høring fra den 8. april 2022 til den 6. maj 2022. Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til optagelsen af vandløbsstrækningen, skal sendes senest den 6. maj 2022 til Hvidovre kommunens digitale høringsportal.  

Info
Type
Høring
Høringsperiode
8. april 2022 til 6. maj 2022
calender Frist for høringssvar
6. maj 2022
hear Relaterede Materialer