Opstart af revurdering af miljøgodkendelse for Hvidovre Hospitals Varmecentral

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Hvidovre tager miljøgodkendelsen for Hvidovre Hospitals Varmecentral, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre op til revurdering. Revurdering påbegyndes som følge af at EU-kommissionen den 17. august 2017 har offentliggjort BAT-konklusion for store fyringsanlæg, samt det forhold at Vestegnens Kraftvarmeselskab d. 6. juli har indgivet anmeldelse om at driften af deres kedler overgår til nødlastanlæg. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen og der meddeles nye vilkår. Der vil desuden være en opdateret miljøteknisk beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen offentliggjort på Hvidovre Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Hvidovre Kommune senest d. 17. august 2022. Det vil give dig mulighed for at få et afgørelsesudkast i 2 ugers høring.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Hvidovre Kommune, ’Center for Plan og Miljø’ på mail: miljo@hvidovre.dk eller tlf.: 36393518 / 36392503.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
27. juli 2022 til 17. august 2022
calender Frist for høringssvar
17. august 2022