Miljøvurdering af Varmeplan 2022 for Hvidovre Kommune

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan jf. § 32 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

I forbindelse med udarbejdelsen af Varmeplan 2022 blev der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af den gennemførte miljøscreening er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af Varmeplan 2022 for Hvidovre Kommune.

Offentlig høring

Miljøvurdering af Varmeplan 2022 er i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2022 til den 2. februar 2023. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden.

Info
Type
Høring
Høringsperiode
21. december 2022 til 2. februar 2023
calender Frist for høringssvar
2. februar 2023
hear Relaterede Materialer